Naar hoofdinhoud Naar footer

Hoe pak je vroegsignalering aan?

Gepubliceerd op: 08-09-2023

Sommige ouderen blijven tot op hoge leeftijd fit en vitaal, andere krijgen te maken met beperkingen: lichamelijk, geestelijk, sociaal en vaak een mix daarvan. Dankzij passende activiteiten en maatregelen op het gebied van wonen, zorg en welzijn, kunnen ze vaak toch nog lang zelfstandig blijven wonen. Dan is het wel zaak die beginnende beperkingen tijdig te signaleren.

Bekijk een overzicht van instrumenten om vroegsignalering mee te doen.

ISCOPE (Integrated Systematic Care for Older People)

 • Download de vragenlijst
 • Doelgroep: huisarts, praktijkondersteuner.
 • Voor wie: (kwetsbare) ouderen van 75-plus met complexe problematiek op lichamelijk, functioneel, psychisch en/of sociaal gebied.
 • Wat is het: vragenlijst met 26 vragen, opgedeeld in 4 domeinen van gezondheid: dagelijks functioneren, gezondheid en ziekte, psychologisch domein, sociaal domein.
 • Onderdeel van vroegsignaleringsproject:ISCOPE, Functionele Training Ouderen voor meer zelfredzaamheid en EPISODE.
 • Type instrument: ISCOPE is een screeningsinstrument.

ISAR-PC (Identification of Seniors at Risk Primary Care)

 • Download ISAR vragenlijst (pdf)
 • Doelgroep: huisarts, verpleegkundige
 • Voor wie: thuiswonende ouderen van 70-plus
 • Wat is het: korte vragenlijst die het risico kan bepalen op functieverlies in de komende 12 maanden.
 • Onderdeel van vroegsignaleringsproject:Functiebehoud in transitie
 • Type instrument: ISAR-PC is een screeningsinstrument.

[G]OUD - Gezond oud in Limburg

 • Download de basisvragenlijst
 • Download de verdiepingsvragenlijst
 • Doelgroep: huisarts, praktijkondersteuner, verpleegkundige
 • Voor wie: zelfstandig wonende 75-plussers in een (mogelijk) kwetsbare positie
 • Wat is het: Een basis- en een verdiepingsvragenlijst gaan in op problemen op het gebied van lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren, leefstijl en medicatiegebruik.
 • Onderdeel van vroegsignaleringsproject:[G]OUD: huisbezoeken na vroegsignalering
 • Type instrument: [G]OUD combineert screening met een assessment.
 • Met [G]OUD sporen huisartsen zelfstandig wonende en kwetsbare 75-plussers sneller op. [G]OUD biedt geïntegreerde zorg waarbij de huisarts de regie heeft en de praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige coördineert.

GFI (Groningen Frailty Indicator)

 • Doelgroep: huisarts
 • Voor wie: kwetsbare ouderen van 75-plus die zelfstandig wonen
 • Wat is het: een eenvoudige vragenlijst met 15 vragen die fysieke, cognitieve, sociale en psychologische kwetsbaarheid meet.
 • Onderdeel van vroegsignaleringsproject:Walcheren Integrale Zorgmodel, Zorg uit voorzorg
 • Type instrument: GFI is een screeningsinstrument.
 • De GFI heeft goede voorspellende eigenschappen en is zeer bruikbaar in de praktijk. Lees ook over een vergelijkbaar instrument: de Tilburg Frailty Indicator (TFI).

Easycare - Tweetraps Ouderen Screening

 • Download het instrument
 • Doelgroep: huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige
 • Voor wie: ouderen van 70-plus met complexe problematiek
 • Wat is het: 2 vragenlijsten die behalve de gezondheid ook de woon- en welzijnsituatie van kwetsbare ouderen in kaart brengen.
 • Onderdeel van vroegsignaleringsproject:Twee-traps ouderen-screenings studie, Walcheren Integrale Zorgmodel, Zorg- en WelzijnsStandaard voor de eerste lijn (ZWS-1)
 • Type instrument: Easycare-TOS combineert screening met een assessment.
 • Easycare-TOS is een simpele en betrouwbare methode om kwetsbaarheid onder ouderen goed en snel in kaart te brengen. Doordat professionals optimaal gebruik maken van de kennis die ze al hebben over hun patiënten kost de methode minder tijd en draagt het bij aan samenhangende, integrale zorgverlening, samen met de oudere.

TFI (Tilburg Frailty Indicator)

 • Download TFI instrument (pdf)
 • Doelgroep: huisarts, wijkverpleegkundige
 • Voor wie: ouderen van 75-plus
 • Wat is het: 2 vragenlijsten. De eerste bevat 10 vragen over factoren die kwetsbaarheid kunnen beïnvloeden, denk aan leeftijd of de aanwezigheid van aandoeningen. De 15 vragen van de tweede lijst gaan over de lichamelijke, psychische en sociale gezondheid. Met de antwoorden bepaal je hoe kwetsbaar een oudere is en op welk gebied hij problemen heeft.
 • Onderdeel van vroegsignaleringsproject:Even buurten, Eerstelijns geriatrische zorg in de wijk.
 • Type instrument: TFI is een screeningsinstrument.

RAIview (Resident Assessment Instrument)

 • Doelgroep: praktijkondersteuners, huisartsen, gemeenten
 • Voor wie: ouderen
 • Wat is het: vragenlijst binnen een webbased applicatie. Na het invullen krijg je direct de uitkomsten te zien in de vorm van grafieken.
 • Onderdeel van vroegsignaleringsproject:Geriatrisch Zorgmodel
 • Type instrument: RAIview is een assessmentinstrument.
 • RAIview is de Nederlandse online versie van de interRAI vragenlijsten en berekeningen. Het beoordeelt en classificeert de situatie van een oudere.