Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorg uit Voorzorg: zorg op maat voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorg uit Voorzorg heeft als doel beperkingen bij thuiswonende ouderen in een kwetsbare positie te verminderen of te voorkomen. Professionals uit de eerstelijns ouderenzorg kunnen deze interventie inzetten om proactief in te grijpen. Samen met de oudere kijken de praktijkondersteuner, huisarts, ergo- en fysiotherapeut welke acties ze inzetten zodat de oudere zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Voor welke professionals

  • praktijkondersteuners
  • huisartsen
  • ergotherapeuten
  • fysiotherapeuten

Voor welke ouderen

  • thuiswonende ouderen (70 jaar en ouder) met een matige tot ernstige kwetsbaarheid
  • mantelzorgers

Hoe het werkt

De huisarts screent systematisch ouderen in een mogelijke kwetsbare positie. Ook hun behoeften en wensen worden uitgebreid en individueel vastgesteld. Ouderen en hun mantelzorgers stellen samen met professionals uit de eerstelijns ouderenzorg een plan van aanpak op met interventies, regelmatige evaluatie en follow-up. Ook wordt er aandacht geschonken aan de deskundigheid van zorgprofessionals en communicatie tussen de betrokken zorgprofessionals.

Wat het oplevert

Met Zorg uit Voorzorg komt er een partnerschap tot stand tussen zorgverleners en ouderen. Uit een tussenevaluatie blijkt dat ouderen zich erg begrepen voelen. Ook vinden zij het fijn om steun te krijgen bij het omgaan met hun problemen en het bereiken van hun doelen. Zorgverleners benaderen een oudere niet als patiënt, maar als iemand met mogelijkheden. Hulpverleners geven aan dat Zorg uit Voorzorg structuur geeft aan de ouderenzorg in de eerste lijn. Er is een betere aansluiting tussen eerste- en tweedelijnszorg en meer aandacht voor preventie.

Meer informatie

Deel deze pagina via: