Naar hoofdinhoud

Toetsingskader: meetlat van ouderen

Het toetsingskader is een waardevol hulpmiddel voor iedereen die wonen, welzijn en zorg voor ouderen wil verbeteren. Vanuit het ouderenperspectief zijn verschillende verbeterprojecten getoetst op basis van verschillende aandachtspunten. Hierdoor is het een meetlat geworden van de ouderen. Wat zijn nou écht waardevolle verbeteringen? 

De aandachtspunten zijn geformuleerd rondom verschillende levensfases van ouderen, namelijk:

  1. de fase waarin ze zich voorbereiden op de toekomst;
  2. de fase waarin ze zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen, in een veilige en sociale buurt, waar problemen tijdig worden gesignaleerd;
  3. de fase waarin er sprake is van opname in het ziekenhuis en zorg thuis.
  • Bekijk het toetsingskader (zie Download)

Natuurlijk hebben niet alle ouderen dezelfde wensen en meningen: iedereen is anders. Toch denken veel ouderen over een aantal punten hetzelfde. Het toetsingskader is dan ook een waardevol hulpmiddel voor iedereen die wonen, welzijn en zorg voor ouderen wil verbeteren!

Voorbeeldprojecten

In iedere regio zijn mooie, succesvolle projecten. Op wat voor wijze voldoen een aantal geselecteerde voorbeeldprojecten aan de door ouderen opgestelde criteria? En hoe zit dat met projecten bij u in de regio? In de losse bijlage bij het toetsingskader worden een aantal ‘voorbeeldprojecten’ uitgelicht. Daarbij is onder meer gekeken:

  • Of het voorbeeldproject succesvol is
  • Of ouderen zelf betrokken zijn, zodat ze het echt waardevol is voor ouderen

Bekijk de pagina met voorbeeldprojecten ter inspiratie. De ‘voorbeeldprojecten’ en beoordeling staan ook in een aparte bijlage: 

  • Bekijk de bijlage met voorbeeldprojecten (zie Download)

Meer weten over het toetsingskader?

Downloads