Naar hoofdinhoud Naar footer

Praat mee in de gemeente

Gepubliceerd op: 25-03-2022

De gemeente beslist over veel zaken rondom zorg, welzijn en wonen. Het is van belang dat zij de wensen van hun inwoners, dus ook van senioren, hierin meenemen. Of het nu gaat om voorzieningen in de buurt, voldoende seniorenwoningen, goede zorg en ondersteuning of de inzet van buurtteams/wijkteams.

Maak een plan van aanpak

Hoe u het aanpakt, hangt af van waar het om gaat. Wilt u een onderwerp op de agenda zetten (bijvoorbeeld meer seniorenwoningen in uw gemeente)? Neem dan contact op met de Wmo-raad of Seniorenraad (als die er is). Zij weten wanneer de gemeente prestatieafspraken met corporaties moet maken en wanneer zij dus bezig gaan met de woonvisie van de gemeente. Het kan ook nuttig zijn om uw aandachtspunt direct bij een raadslid te melden of om in te spreken bij een vergadering van de gemeenteraad. De periode in aanloop tot de gemeenteraadsverkiezingen is bij uitstek het moment om onderwerpen die voor senioren belangrijk zijn onder de aandacht van de verschillende partijen te brengen.

  • Het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO) stelde in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een aantal bouwstenen voor ouderenbeleid op die gemeenten kunnen helpen.
  • Ook ouderenorganisaties ontwikkelden handreikingen, stappenplannen, tips en ideeën om hierbij te gebruiken (kijk bijvoorbeeld eens op de website van KBO-PCOB).
  • In de kennisbank op de website van Aandacht voor Iedereen vindt u veel informatie.

Maak gebruik van uw spreekrecht tijdens commissievergaderingen in uw gemeente

Op de website van uw gemeente leest u hoe en waar u kunt inspreken en zo uw ideeën en voorstellen direct kunt delen met raadsleden.

Word lid van een Wmo-raad / Participatieraad / Seniorenraad

Iedere gemeente heef een Wmo-raad of soortgelijk orgaan en veel (met name grotere) gemeenten ook een Seniorenraad. Zij geven advies aan burgemeester en wethouders en behartigen de belangen van inwoners. U kunt lid worden, maar deze raden ook voorzien van aandachtspunten die zij mee kunnen nemen in hun adviezen. Op de website van uw gemeente vindt u contactgegevens.

Verder lezen