Naar hoofdinhoud Naar footer

Samen Ouder Worden

Gepubliceerd op: 29-01-2024

De bron van Samen Ouder Worden zijn ouderen. Als het gaat over het bevorderen van gezondheid en welzijn, vragen we aandacht voor de sociale, emotionele en zingevende kanten van het leven. We kijken naar mogelijkheden om ertoe te blijven doen en mee te doen. Vrijwillig actief zijn, heeft zin en geeft zin. We doen dit samen.

Ouderen die in hun dagelijkse leefomgeving verbonden zijn aan een netwerk of gemeenschap zijn minder afhankelijk van zorg. Om op lokaal niveau meer leeftijdsvriendelijke gemeenschappen en verschillende vormen van peer-to-peer support te organiseren, is meer samenwerking nodig tussen de informele en formele zorg.

We willen de beeldvorming over ouderen en ouderdom positief beïnvloeden en de stem van ouderen laten horen. Om de solidariteit tussen generaties te behouden en meer begrip te creëren, verbinden we jong en oud. We werken aan een samenleving waarin perspectief en belangen van verschillende generaties worden meegenomen en gewogen in beleidskeuzes.

Meer informatie