Naar hoofdinhoud Naar footer

Oefen invloed uit op (wetenschappelijk) onderzoek

Ouderen hebben andere inzichten dan onderzoekers, beroepskrachten en beleidsmakers. Zij ervaren waar de knelpunten zitten en waar de zorg beter kan. Onderzoekers willen resultaten produceren die aan de kwaliteit van leven van ouderen bijdragen. Dan is het essentieel dat ouderen betrokken zijn bij het onderzoek.

Word lid van één van de regionale ouderennetwerken van BeterOud

Dit zijn lokale netwerken die samenwerken om de ouderenzorg te verbeteren. Ook ouderen zijn lid van het netwerk, via een ouderenberaad, panel of klankbordgroep. Dan komt u een aantal keer per jaar samen om mee te beslissen over de onderzoeksagenda en om projectaanvragen te beoordelen en te verbeteren. Zoals bijvoorbeeld meneer Festen in Nijmegen of meneer de Heer.

Zoek contact met hogescholen en universiteiten

Vraag welke vakgroepen en lectoraten onderzoek doen naar voor ouderen relevante thema’s en neem contact op met deze onderzoekers. Participeren er ouderen in hun onderzoek? Kunt u helpen?

Doe mee aan een panelonderzoek

Bijvoorbeeld Mijnkwaliteitvanleven.nl, een grootschalig landelijk onderzoek dat wil laten zien waar goede zorg om draait. Twee keer per jaar worden (de inmiddels ruim 50.000) deelnemers ondervraagd. De uitkomsten worden geanalyseerd en anoniem gedeeld met beleidsmakers, gemeenten en zorgorganisaties.

Via een patiëntenorganisatie

Patiëntenorganisaties stellen hun onderzoeksagenda op vanuit het perspectief van de patiënt. En zij hebben ook steeds meer invloed op de onderzoekagenda’s van wetenschappers. Ouderen met een (chronische) ziekte kunnen via patiëntenorganisaties meedenken. Vind een patiëntenorganisatie en kijk voor meer informatie op de website van Patiëntenfederatie Nederland (vertegenwoordiger van patiëntenorganisaties).

Meer weten?

  • In het Handboek ouderenparticipatie (zie Download) leest u waarom meepraten als oudere zin heeft, welke rol u kunt vervullen, waarover u kunt meepraten en waar u op moet letten als u gevraagd wordt om te participeren.
  • In Acht keer samenwerken’ - ouderen en onderzoekers over participatie in projecten (zie Download) vindt u praktijkvoorbeelden over samenwerking tussen ouderen en zorgprofessionals. Elk voorbeeld sluit af met samenwerkingstips voor onderzoekers/projectleiders én ouderen.
  • In de brochure Oud of wijs - ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg (zie Download) van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) leest u achtergrondverhalen en ervaringen over de bijdrage van ouderen aan onderzoeken.

Verder lezen

Downloads