Naar hoofdinhoud Naar footer

Contact of vragen?

Els Hofman
Senior Adviseur Sociale Zorg, Movisie

Neem contact op

BeterOud Partners

Op deze pagina staat een overzicht van partijen die samenwerken in BeterOud.

Agora

De missie van Agora is leven tot het einde mogelijk maken. Agora wil dat mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten hun leven kunnen inrichten op een manier die past bij hun wensen en waarden. Om dat te bereiken ondersteunt Agora mensen en organisaties bij goede lokale samenwerking rondom mensen in de laatste levensfase.

GGD Flevoland

GGD Flevoland bewaakt, beschermt en verbetert de gezondheid van iedereen. Hierbij is extra aandacht voor mensen die meer risico lopen. GGD Flevoland doet dit binnen het programma Positief Ouder Worden. Dit programma heeft als doel om ouderen gezond oud te laten worden en kwetsbaarheid bij thuiswonende 65-plussers te voorkomen.  

Binnen het programma wordt vakkennis gedeeld, samengewerkt met verschillende netwerken en activiteiten en projecten georganiseerd die de gezondheid verbeteren. Dit gaat bijvoorbeeld over het voorkomen van vallen, mondzorg, leefstijl en gezondheid van de hersenen.  

Het Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds helpt ouderen in heel Nederland. Hun doel is eenzaamheid bestrijden en voorkomen. Ze vinden het belangrijk dat iedereen op een actieve manier ouder kan worden. Daarom organiseren ze verschillende activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Want ouder worden doen we samen! 

KBO-PCOB

KBO-PCOB wil dat ouderen in Nederland zich gezond en gelukkig voelen. De organisatie komt op voor wat haar leden belangrijk vinden. Dit doen ze op landelijk niveau in Den Haag én in de stad of het dorp. 

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Het Kenniscentrum Sport & Bewegen deelt kennis over sport en bewegen met onderzoekers, professionals en burgers. Iedereen in Nederland kan er terecht voor vragen over sport en bewegen. Het kenniscentrum werkt samen met overheden, onderzoek, onderwijs, gezondheidszorg en sportaanbieders.

Koepel Gepensioneerden

Koepel Gepensioneerden bestaat vanaf 1 januari 2020. Eerder stond het bekend als KNVG & NVOG. Bij Koepel Gepensioneerden zijn meer dan 80 organisaties aangesloten. Deze organisaties hebben leden die met pensioen zijn. In totaal zijn er ongeveer 300.000 leden. Koepel Gepensioneerden werkt aan zaken zoals pensioen, zorg, welzijn en wonen.   

Laego

Laego is een netwerk van huisartsen gespecialiseerd in ouderenzorg. Ze willen de zorg voor ouderen verbeteren, zowel thuis als in verzorgingshuizen. Laego gelooft dat het goed is als de huisarts de leiding neemt bij de zorg voor ouderen met ingewikkelde problemen. De huisarts werkt dan samen met anderen.  

Movisie

Movisie is een landelijke kennisorganisatie en een adviesbureau. Zij helpen bij het oplossen van sociale problemen. Movisie geeft advies en deelt kennis over welzijn, participatie, sociale zorg en veiligheid.

NOOM

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is een landelijk netwerk voor oudere migranten. Er zijn steeds meer oudere migranten in Nederland en deze groep is heel verschillend. Sinds 2007 helpt Noom om de situatie van deze groep te verbeteren. Ze helpen met zaken zoals inkomen en welzijn.

NOV

Samen Ouder Worden is een ontwikkelprogramma van NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) waarin kennis delen en kennis ontwikkelen centraal staat. De komende drie jaar nemen 10 landelijke (vrijwilligers)organisaties deel: Handjehelpen, Humanitas, KBO-Brabant, Leger des Heils,  MantelzorgNL, NPV-Zorg voor het leven, Stichting Present, Stichting Vier het Leven, SOMNL en TijdVoorActie. Het programma werkt vanuit de potentie en wensen van een heterogene groep ouderen. We willen het contact tussen oudere en jongere generaties bevorderen en de rol van vrijwilligers en de samenwerking tussen informele en formele zorg, versterken. Centraal staan thema’s als zingeving, intergenerationeel contact, ertoe doen en meedoen. We ontwikkelen en verspreiden aanpakken en methodieken op lokaal en programmaniveau. Extra aandacht is er voor beeldvorming en het uitbreiden en versterken van het netwerk van samenwerkingsorganisaties. De inzichten van de vorige editie van Samen Ouder Worden zijn samengevat in een e-book Nooit te oud om te beginnen

Raad van Ouderen

De Raad van Ouderen geeft advies aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen in de ouderenzorg. Ze willen dat belangrijke onderwerpen aandacht krijgen.

ROS-netwerken

Het ROS-netwerk bestaat uit vijftien Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS'en). Dit landelijke netwerk is sterk, omdat organisaties informatie delen en samenwerken. Ze halen kennis en ervaring uit verschillende regio's. Dit is belangrijk om goed zorgbeleid te maken en aan te passen aan verschillende gebieden.  

Sociaal Werk Nederland

Dit is een organisatie voor sociaal werk. Er zijn meer dan 600 leden, die werken op verschillende sociale gebieden. Dit verschilt van organisaties die alles aanbieden, tot organisaties die zich speciaal richten op werk voor ouderen of op voorschoolse voorzieningen. Sommige werken in 1 gemeente, anderen in meerdere. Er zijn ook sociale organisaties lid die kennis en advies geven, net als landelijke koepels. 

SOMNL

SOMNL staat voor Samen voor Ouderen met een Migratie-achtergrond in NederLand. Het doel is een fijne samenleving voor alle ouderen, ongeacht achtergrond, inkomen of woonplaats. SOMNL draagt bij met kennis van de Nederlandse en andere culturen.

Stichting Educatie en Zorg & Welzijn 

Stichting Educatie Zorg & Welzijn wil wetenschap en praktijk met elkaar verbinden. De Stichting wil kennis en vaardigheden van mensen in de gezondheidszorg en het sociale domein verbeteren. Ze organiseren bijvoorbeeld elk jaar de bijeenkomst ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’, met regionale bijeenkomsten. Ook geeft het verschillende trainingen voor bedrijven.

VeiligheidNL

VeiligheidNL is een kennisorganisatie die helpt om letsel te voorkomen. Al meer dan 35 jaar zetten ze zich in om het leven van miljoenen mensen veiliger te maken. Ze doen dit door veilig gedrag te stimuleren en ervoor te zorgen dat de omgeving veilig is. 

Ze willen een positieve invloed hebben door zich te richten op ernstige letsels die vaak voorkomen. Hierbij is preventie belangrijk en mogelijk. Dit doen ze met programma’s voor Valpreventie, Gehoorschadepreventie, Sportblessurepreventie, Verkeersveiligheid, Productveiligheid én Kinderveiligheid. 

Vilans

Vilans is de kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning. We combineren ervaringen met kennis uit onderzoek, en maken daar praktische kennisproducten van die je meteen kunt gebruiken. Zo maakt onze nieuwe kennis de zorg nog beter, en kunnen mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben leven zoals zij dat willen. 

Doe je mee?

Ook lid worden van het consortium BeterOud? Mail dan naar Els Hofman: e.hofman@movisie.nl