Naar hoofdinhoud Naar footer

Over ons

Gepubliceerd op: 24-11-2020

Het consortium BeterOud bestaat uit partijen die samenwerken en daar afspraken over maken. Binnen BeterOud zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in om ouderen hun leven zo zelfstandig en waardevol mogelijk te laten leiden. Ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning.

Ons gedachtegoed 

Positieve gezondheid: het gaat niet meer om de aan- of afwezigheid van ziekte. Maar om het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren.   

 Dit doet BeterOud op de volgende 3 manieren:   

 • We zetten actuele vraagstukken op de agenda. 
 • We verbinden ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals uit verschillende werkvelden.  
 • We inspireren met goede en vernieuwende voorbeelden. 

Uitgangspunten van BeterOud

 • Ouderenparticipatie: ouderen zijn betrokken. Niets over hen, zonder hen.   
 • Samenhang: afstemming tussen informele en formele zorg, tussen disciplines en werkvelden, tussen thuis en de instelling.   
 • Diversiteit: aandacht voor bijvoorbeeld laaggeletterden, oudere migranten en ouderen met een lage Sociaal Economische Status (SES).   
 • Aanvullend op wat er al is: aansluiten bij en verwijzen naar mooie initiatieven. 

Kenmerkend voor onze aanpak:

 • Multidisciplinaire aanpak van vraagstukken rond ouderen. Betrokkenheid van ouderen: ‘niets over ons, zonder ons’.  
 • Lerende aanpak op landelijk niveau: BeterOud maakt regionaal en landelijk leren mogelijk en werkt samen met beleid, praktijk, ouderen en onderzoek.  
 • Goed onderbouwde kennis: we gebruiken bestaande kennis over wat werkt. En waar weinig kennis beschikbaar is verzamelen we praktijkkennis over wat werkt.    
 • Niet verbonden aan één beleids- of onderzoeksprogramma rond ouderen, maar een overstijgend en duurzaam netwerk. 

Beweging ‘Mijn volgende hoofdstuk’

De beweging ‘Mijn Volgende Hoofdstuk’ is ontstaan uit het Nationaal Programma Ouderenzorg. Deze beweging wil actief benadrukken dat ouder worden een ‘vervolgverhaal’ is en geen ‘vervalverhaal’. De beweging daagt de aanstormende, nieuwe generatie ouderen uit anders te kijken naar die volgende levensfase.  

Lees meer over 'Mijn volgende hoofdstuk.'

Voor actieve ouderen

Beter oud worden betekent ook: blijven nadenken over hoe het beter kan en blijven meepraten met beleidsmakers. Tips hierover staan op de pagina Voor ouderen.

Meer over BeterOud