Naar hoofdinhoud Naar footer

Subsidie aanvragen

Heb je een fantastisch plan om het leven van ouderen prettiger te maken of te verbeteren? BeterOud geeft zelf geen subsidies (financiële bijdrage), maar we wijzen je graag op de beschikbare fondsen. Dit zijn organisaties die geld beschikbaar stellen voor verschillende projecten.

Subsidie aanvragen 

Verschillende fondsen investeren in ideeën van ouderen en ouderenorganisaties om de zelfredzaamheid van ouderen te stimuleren. Hierdoor kunnen ouderen zichzelf helpen, met weinig ondersteuning van anderen. Ook investeren deze fondsen om ouderen langer thuis te laten wonen. Op deze pagina vind je een overzicht van mogelijkheden voor subsidie van ouderenprojecten.  

Mist er een subsidie in dit overzicht? Laat dit dan weten via het contactformulier.

Overzicht van fondsen 

De website Fondsenvoorouderen.nl is een vergelijkingswebsite, met een overzicht van fondsen voor ouderenprojecten. Door het invullen van de QuickScan zie je snel bij welke fondsen je het beste een aanvraag kunt doen.  

Subsidiekalender ZonMw 

Houd de subsidiekalender van ZonMw in de gaten.  

FNO - Zorg voor kansen 

FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een volwaardig leven niet in de weg mag staan. Daarom zet het fonds zich in voor het vergroten van kansen, meer gezondheid, kwaliteit van leven en mogelijkheden voor de toekomst. Dit doen ze door partijen bij elkaar te brengen, kennis te verzamelen en te delen, en door geld beschikbaar te stellen voor projecten.  

Fonds Sluyterman van Loo - ouderenprojecten   

Fonds Sluyterman van Loo heeft verschillende subsidieprogramma’s, met verschillende doelstellingen, budgetten en periodes hoelang het duurt.  

  • Reguliere aanvraag: Verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen. Kernbegrippen: zingeving, waardigheid, autonomie en welbevinden.
  • Premieplan: Stimuleren van plaatselijke, kleinschalige activiteiten voor ouderen.  
  • Gouden dagen programma: Zorginstellingen stimuleren om extra culturele en ontspannende activiteiten voor hun bewoners en ouderen uit de wijk te organiseren. 

Lang Leve Kunst Fonds 

Het Lang Leve Kunst Fonds stimuleert (kwetsbare) ouderen om actief met kunst bezig te zijn. Het fonds geeft geld aan projecten die dit mogelijk maken. Het Lang Leve Kunst Fonds is een idee van Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK. Het Prins Bernhard Cultuurfonds geldt als belangrijkste partner. 

Samen Cultuurmaken 

Ben je actief in het culturele of sociale gebied? En werk je eraan om deelnemen aan cultuur zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is de regeling ‘Samen Cultuurmaken’ wellicht wat voor je.  

Deze afspraak over subsidie is bedoeld om cultuur voor iedereen bereikbaar te maken, door drempels weg te nemen. Het is een regeling die nieuwe initiatieven stimuleert. En het helpt om bestaande activiteiten te verdiepen, verbreden en professionaliseren. 

Brentano: muziekprojecten voor ouderen 

‘Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms’ is een vermogensfonds. Het zit in Amsterdam, maar is landelijk actief. Brentano steunt projecten voor (kwetsbare) ouderen met een financiële bijdrage. Wil je meer informatie over het fonds? Bekijk de website: brentanosteun.nl.

Naast een jaarlijks bedrag, heeft Brentano geld vrijgemaakt voor activiteiten. Denk aan kleinschalige muziekactiviteiten en zangactiviteiten in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Dit gebeurt bijvoorbeeld op een huiskamer voor een afdeling waar ouderen met dementie wonen. Maar ook voor een groter publiek in de recreatiezaal.  

Verzorgingshuizen en verpleeghuizen kunnen ondersteuning aanvragen via de website van Brentano. Brentano heeft een eenvoudige aanpak om het mensen zo makkelijk mogelijk te maken. 

RCOAK: Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid 

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) ondersteunt projecten waarbij de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen centraal staat. Landelijk helpen zij alleen ouderen. Binnen Amsterdam horen ook daklozen en thuislozen en mensen met een achterstandssituatie tot de doelgroep. Denk aan mensen die een achterstand hebben op het gebied van werk, wonen en opleidingsniveau. 

Stichting RCOAK heeft vijf donatieprogramma’s. Dit is voor een deel ook in samenwerking met Fonds Sluyterman van Loo, zoals het donatieprogramma ‘Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid’.  

Innovatiefonds Zorgverzekeraars 

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars wil meewerken aan oplossingen van problemen in de zorg. Dit wil het doen door projecten te steunen die de zorg beter, makkelijker en slimmer maken. Het fonds richt zich hierbij op het jaarthema, maar er is ook ruimte voor kleinschalige zorgprojecten. In 2017 is één van de thema's: verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten, door te weinig of te veel behandeling tegen te gaan.  

Het is niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen bij Innovatiefonds Zorgverzekeraars. 

Cross Care 

Het project CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt vernieuwingen in de zorg. CrossCare werkt mee aan de ontwikkeling en het gebruik van deze vernieuwingen. Dit doen ze door het aanbieden van zorgproeftuinen. In een zorgproeftuin wordt een vernieuwing in de zorg uitgeprobeerd en beoordeeld. Dit kunnen verschillende producten, diensten of andere ideeën zijn. CrossCare heeft een fonds waarmee het vernieuwende projecten ondersteunt.  

Richard Hoogland Fonds 

Het Richard Hoogland Fonds maakt geld vrij voor projecten en ideeën die eenzaamheid voorkomen en oplossen. Ook geven ze geldbedragen aan verschillende andere projecten. Bijvoorbeeld aan thema’s als zingeving en het omgaan met levensvragen. Maar ook willen ze kwetsbaarheid verminderen, en de zelfredzaamheid van ouderen in Utrecht vergroten.