Naar hoofdinhoud Naar footer

Praat met zorgverzekeraars

Gepubliceerd op: 30-11-2021

De zorg is een ‘driepartijenstelsel’ van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en verzekerden (patiënten/cliënten). Zorgverzekeraars zijn medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg, omdat het hun taak is om de beste zorg tegen de laagst mogelijke kosten in te kopen. Maar wat is de beste zorg? En wat is er mogelijk? Om dat te bepalen is goede afstemming nodig tussen verzekeraar, verzekerde en zorgaanbieder. De zorg moet enerzijds aansluiten bij de wensen en behoeften van degene die zorg nodig hebben en anderzijds bij de mogelijkheden van zorgaanbieders. Daarom: laat zorgverzekeraars weten wat de wensen en behoeften van –oudere– verzekerden zijn! Hoe u dat bijvoorbeeld kunt doen?

Deel uw signalen met ouderenorganisaties

Zorgverzekeraars gaan graag om tafel met vertegenwoordigers van ouderenorganisaties om te inventariseren wat de wensen van ouderen zijn en daar hun zorginkoop op aan te passen. Door uw ervaring te delen met ouderenorganisaties kunt u hier invulling aan geven. Zij verzamelen signalen van hun leden. Neem daarom bijvoorbeeld contact op met ouderenorganisaties KBO-PCOB, NOOM, of verenigingen van gepensioneerden KNVG, NVOG en deel uw wensen en behoeften.

Neem zitting in een verzekerdenraad van een zorgverzekeraar

Alle zorgverzekeraars hebben een orgaan waar verzekerden een stem krijgen. Dat gebeurt via een verzekerdenraad, cliëntenraad, klantenpanel of ledenraad. Zo’n raad wil en moet vaak een afspiegeling zijn van de samenleving, dus het is belangrijk dat ook ouderen deelnemen. Wanneer u zitting neemt, kunt u een belangrijke rol vervullen door mee te praten en denken vanuit seniorenperspectief. Specifieke informatie over solliciteren naar een functie in de verzekerdenraad vindt u op de website van uw zorgverzekeraar.

Mevrouw Olga Nijmeijer (73) is lid van de verzekerdenraad van Zilveren Kruis: ‘Ik voel me echt gehoord. De directie is altijd aanwezig bij onze vergaderingen. Een voorbeeld is dat we als verzekerdenraad goede telefonische bereikbaarheid belangrijk vinden. Vooral voor ouderen die niet zo digitaal vaardig zijn, maar ook voor veel anderen, is dat echt noodzakelijk. Niet iedereen kan online contact opnemen. Dat is nu gelukkig flink verbeterd. Je kunt in de verzekerdenraad ervaringen uit je eigen omgeving aan de orde stellen. We krijgen soms dilemma’s en casussen voorgelegd, waarvan de verzekeraar graag wil weten hoe wij daar tegenaan kijken en kunnen dan een advies geven waar echt naar wordt geluisterd.’

Deel uw mening/ervaring via publieke platforms

Praat mee over actuele onderwerpen en deel wensen en ervaringen van ouderen. Dat kan natuurlijk door rechtstreeks contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, maar aan te raden is om hiervoor publieke platforms te gebruiken. Bijvoorbeeld Zilveren Kruis met een online forum. Ook kunt u denken aan Facebook-pagina’s en andere sociale media. Zo kunnen andere ouderen meelezen, meepraten en uw mening of ervaring bijstaan. De kans op (re)actie van de zorgverzekeraar is groot vanwege de openbaarheid.

Verder lezen