Naar hoofdinhoud Naar footer

Gezondheidsbevordering ouderen

Gepubliceerd op: 14-06-2021

De Raad van Ouderen (RvO) heeft van de Minister van VWS de opdracht gekregen om naast de gevraagde adviezen ook ongevraagde adviezen uit te brengen die voor ouderen van belang zijn. De RvO geeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ongevraagd advies over gezondheidsbevordering ouderen. De raad maakt zich grote zorgen over de uitvoering van de wettelijke taak van gemeenten.

Een van de belangrijkste wensen van ouderen is om zo lang mogelijk gezond en vitaal te blijven en dat zij zo lang als mogelijk de eigen regie kunnen voeren over het leven. Gemeenten hebben hierbij de wettelijke taak om ouderen hierin te stimuleren, zoals vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Dit schiet niet op volgens de Raad van Ouderen. 

  • Bekijk het advies (zie Download)

Het advies bestaat uit een aantal adviespunten en er wordt toegelicht waarom het een kans is om ouderen er toe te brengen zelf regie te nemen bij het vitaal ouder worden.

Lees meer

Downloads