Naar hoofdinhoud Naar footer

Beeldbellen en contact tijdens corona

Gepubliceerd op: 14-06-2021

In dit adviesrapport reageert de Raad van Ouderen op de adviesvraag van het ministerie van VWS: 'Welke initiatieven die in tijden van corona ontstaan zijn, moeten naar de mening van de Raad behouden blijven?'

YouTube video thumbnail

(Joost Bos, lid van Raad van Ouderen over het advies over contactmogelijkheden tijdens corona)

3 adviezen over corona-initiatieven

Behoefte aan contact

Thuiswonende ouderen hebben behoefte aan contact om vereenzaming tegen te gaan. Initiatieven zoals belcirkels kunnen hiervoor ondersteuning bieden.

Promoten initiatieven zoals beeldbellen

Tegen relatief lage kosten kun je initiatieven zoals belcirkels breder inzetten. De Raad van Ouderen adviseert de minister om deze initiatieven breder te promoten.

Hulp en ondersteuning digitale middelen

Creëer een centrale plek waar mensen voor vragen en advies over beeldbellen en andere contactmogelijkheden terecht kunnen. Denk hierbij ook aan ondersteuning voor lokale initiatieven.

  • Lees het volledige advies (zie Download)

Downloads