Naar hoofdinhoud

Zelfstandig wonen met passende zorg

De Raad van Ouderen (RvO) heeft in de afgelopen maanden informatie verzameld over de ontwikkelingen in de ouderenhuisvesting en woonzorgvoorzieningen. Ouderen ervaren een groot tekort aan levensloopbestendige woningen en aan diverse vormen van wonen met zorg.

  • Bekijk het advies 'Langer zelfstandig wonen met passende zorg' en de toelichting (zie Downloads) 

Bijlage bij het advies - Samenvatting woonvisies (zie Downloads)

Lees meer

Downloads