Naar hoofdinhoud Naar footer

Samenwerking en Partners

Gepubliceerd op: 01-02-2024

De komende jaren, vanaf oktober 2023, leggen we in het programma Samen Ouder Worden de nadruk op bredere verspreiding en toepassing van werkende elementen en aanpakken die we in de afgelopen jaren hebben opgehaald.

Vanaf september 2018 zijn er binnen Samen Ouder Worden in 35 gemeenten lokale trajecten gestart. Hierin staat samenwerking met en tussen ouderen, vrijwilligers- en bewonersinitiatieven, de gemeente en beroepskrachten in zorg en welzijn centraal. Samenwerking die uitgaat van en beter aansluit bij de wensen van ouderen. De aanpakken verschillen per gemeente, maar overal is de inzet van vrijwilligers essentieel. Ouderen worden zelf ook uitdrukkelijk uitgenodigd om als vrijwilliger bij te dragen aan een zinvol(ler) leven.

Enkele lokale trajecten uitgelicht

AA en Hunze Thema: kunst, krimpgemeente

Assen Thema: verhalen, vrijwilligers

Groningen Thema: gespreksvoering

Oudesluis Thema: buurtinitiatief, Thuiskamer

Stichtse Vecht Thema: onderzoek, talenten jonge ouderen

Tiel Thema: sleutelpersonen, dementie

Utrecht Thema: informele zorg, samenwerking

Wie vormen Samen Ouder Worden?

Het programma is een initiatief van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma is een samenwerking van 10 landelijke (vrijwilligers)organisaties: Handjehelpen, Humanitas, KBO-Brabant, Leger des Heils,  MantelzorgNL, NPV-Zorg voor het leven, Stichting Present, Stichting Vier het Leven, SOMNL en TijdVoorActie. 

 Hoe wordt Samen Ouder Worden gefinancierd?

Samen Ouder Worden kent een eerste ronde die start in 2018 en loopt tot september 2023. Het programma maakt in deze periode deel uit van het VWS-programma Langer Thuis. Vanaf oktober 2023 krijgt het programma SOW een doorstart tot 2027 als onderdeel van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).