Naar hoofdinhoud Naar footer

Zingeving en verminderen eenzaamheid

Eenzaamheid en zingeving zijn onderwerpen die momenteel veel aandacht krijgen doordat men steeds meer meeleeft met mensen die eenzaam zijn of geen zingeving ervaren.

Het ministerie van VWS vroeg de Raad ‘Hoe maken we zingevingsvragen (en -activiteiten) laagdrempeliger en toegankelijk zodat ouderen zich daadwerkelijk minder eenzaam voelen?’ ​Het verminderen van eenzaamheid (of er beter mee leren omgaan) en het bevorderen van zingeving leiden tot een groter welbevinden. 

De Raad van Ouderen heeft 12 aanbevelingen geformuleerd, waaronder 'Doe een beroep op ouderen zelf', 'Zingeving in deze tijd is niet eenduidig, maak duidelijk wat ermee bedoeld wordt' tot 'Besteed aandacht aan speciale groepen en zorg voor ondersteuning door eerstelijns zorg en welzijnswerk'.

Bekijk het advies

Downloads