Naar hoofdinhoud

Signalenkaart vergeetachtigheid of dementie

Uit gesprekken met mantelzorgers en sleutelfiguren blijkt dat er grote behoefte is aan een duidelijk, eenvoudig middel om signalen van vergeetachtigheid en dementie beter te herkennen en passende ondersteuning te krijgen. Daarom is in het project ‘Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie’ is een signalenkaart ontwikkeld voor zorgprofessionals en mantelzorgers.

Lastig herkennen signalen dementie

Signalen van vergeetachtigheid en dementie bij migrantenouderen zijn lastig te herkennen voor zowel zorgprofessionals als mantelzorgers. De huidige dementiezorg sluit ook niet goed aan op behoeften van deze ouderen en hun familie. Migrantenouderen met dementie zijn niet goed in beeld bij zorg- en welzijnsinstellingen. Vaak worden zij binnen de familie opgevangen en verzorgd, wat niet altijd goed gaat.

Vroegtijdig signaleren dementie met signalenkaart

Soms komen de ouderen helemaal niet meer buiten en worden ze voor de buitenwereld letterlijk onzichtbaar. Hierdoor krijgen de ouderen geen passende zorg. Vroegtijdige signalering en ondersteuning voor vergeetachtigheid of dementie is juist van groot belang. De nieuwe signalenkaart is ontwikkeld voor de Rotterdamse wijken Feijenoord en Delfshaven. Het hulpmiddel beschrijft op een eenvoudige manier de signalen van vergeetachtigheid en dementie zodat professionals en mantelzorgers hierover met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Bekijk de signalenkaart 

Project ‘Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie en hun familie’

Het Rotterdamse project ‘Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie en hun familie’ is ontstaan omdat migrantenouderen met ernstige geheugenproblemen vaak niet goed in beeld zijn. Er is nog veel onwetendheid over dementie bij migrantenfamilies, waardoor het veranderend gedrag van de oudere niet goed wordt begrepen. De familie wil het zelf oplossen en raakt overbelast. Hulp wordt pas ingeschakeld wanneer het echt niet meer gaat. Ook sluit het zorg- en welzijnsaanbod niet altijd goed aan op de behoeften van deze oudere migranten en hun familie. Het project draait om de vraag hoe hulp eerder kan worden ingezet en hoe deze kan aansluiten bij de wensen en behoeften van oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie en hun familie. 

Lees verder over het project op de site van Movisie.

Publicatiedatum

22-12-2020

Downloads

Deel via

Soort

Signaleringslijst

Type

Infographic

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Movisie