Naar hoofdinhoud Naar footer

[G]OUD: huisbezoeken na vroegsignalering

Met [G]OUD sporen huisartsen zelfstandig wonende en kwetsbare 75-plussers sneller op. Zo kunnen ze eerder ingrijpen als dat nodig is en komen ouderen minder snel met acute zorgvragen naar de avond- en weekenddiensten. [G]OUD biedt geïntegreerde zorg waarbij de huisarts de regie heeft en de praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige coördineert.

Voor welke professionals

  • huisartsen
  • praktijkondersteuners

Voor welke ouderen

  • zelfstandig wonende 75-plussers in een (mogelijk) kwetsbare positie

Hoe het werkt

De praktijkondersteuner gaat op huisbezoek bij alle 75-plussers in de huisartsenpraktijk. Tijdens dit zogeheten [G]OUD-consult brengt hij/zij de gezondheidsproblemen in kaart met een vragenlijst. De antwoorden geven snel inzicht in de kwetsbaarheid en de kwaliteit van leven van de oudere. Na afloop bespreekt de praktijkondersteuner de bevindingen met de huisarts. Zo nodig stellen zij een zorgbehandelplan op en verwijzen zij de oudere door naar een passend zorg- en/of welzijnsaanbod.

Wat het oplevert

Uit de evaluatie van [G]OUD blijkt dat huisartsen met [G]OUD (dreigende) problemen bij 75-plussers snel opsporen. Dit voorkomt acute zorgvragen en leidt tot minder ziekenhuisopnames. Zorg- en welzijnsaanbieders werken samen in een netwerk, waardoor ouderen snel worden geholpen of doorverwezen. Bijvoorbeeld naar de GGZ, het maatschappelijk werk of de buurt. Ouderen kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen en mantelzorgers worden minder belast. Bovendien hebben zij een centraal aanspreekpunt in de huisartsenpraktijk die de zorgverlening coördineert en bewaakt. Zij ervaren meer kwaliteit van leven.

Meer informatie

Deel deze pagina via: