Naar hoofdinhoud Naar footer

Samen beslissen met ouderen

Publicatiedatum

09-09-2019

Samenvatting

Hoe ervaren zorgprofessionals het samen beslissen met ouderen? Wat zijn de struikelblokken en wat levert het op? Bekijk de infographic.

De Vilans-onderzoekers Cynthia Hofman, Ruth Pel en Lotte Bergen maakten voor hun onderzoek gebruik van praatplaten. Zij stelden zorgverleners vragen over hun visie: wat verstaat u onder samen beslissen? Wat betekent het voor u? En over hun ervaringen: Wat levert samen beslissen op? Wat maakt het ingewikkeld? Wat hebben ouderen en zorgverleners nodig en wat werkt belemmerend en wat bevorderend? Het onderzoek leverde een overzichtelijke infographic op.

Bekijk de infographic (zie Download)

Werken met betekenis

De antwoorden van de zorgverleners laten zien dat samen beslissen voor hen een belangrijk onderdeel is van persoonsgerichte zorg en persoonsgericht werken. Zorgverleners geven aan dat zij op die manier echt van betekenis kunnen zijn: zij kunnen zorg bieden die past bij de wensen, behoeften en verlangens van de oudere. Hij of zij ervaart goede zorg en een goede kwaliteit van leven.

Onvoldoende speelruimte

Zorgverleners zijn tevreden over de aandacht voor samen beslissen en persoonsgericht werken. Toch blijkt het vaak lastig om echt vanuit deze visie te werken. Hiervoor worden verschillende redenen genoemd. Zorgverleners krijgen niet altijd de ruimte om met persoonsgericht werken aan de slag te gaan. Ze ervaren te weinig speelruimte, bijvoorbeeld doordat de organisatie (te) weinig tijd beschikbaar stelt en doordat creatieve oplossingen soms haaks staan op regels, protocollen of richtlijnen. 

Inzicht in het proces

Samen beslissen vraagt om inzicht in het proces en een andere manier van denken en handelen, vinden zorgverleners. Daarvoor is begeleiding nodig op medewerkersniveau, bijvoorbeeld in de vorm van gesprekstrainingen. Wat belemmerend kan werken: ouderen die de regie niet kunnen of durven pakken, naasten die de regie overnemen en hierbij hun eigen belangen voorop stellen of onbekendheid met andere culturen waardoor het soms lastig is om het proces van samen beslissen in te gaan.

Meer weten?

Meer weten over samen beslissen of werken met praatplaten, neem dan contact op met Ruth Pel-Littel: r.pel@vilans.nl

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Infographic

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Vilans