Naar hoofdinhoud

4 activiteiten om persoonsgerichte zorg te verbeteren

Publicatiedatum

17-04-2019

Samenvatting

Persoonsgerichte zorg is een van de sleutels voor succesvolle integrale zorg aan oudere mensen die thuis wonen. Wanneer integrale zorg is afgestemd op de behoeftes van de oudere, is deze beter in staat om risico’s en complexiteit in iemands situatie terug te brengen.

De activiteiten komen uit de Roadmap, een praktische vertaling van alle onderzoeksbevindingen van het Europese project SUSTAIN. Dit samenwerkingsproject onderzocht hoe integrale zorg aan thuiswonende ouderen in Europa kan worden verbeterd. Dit is deel 2 in de serie over SUSTAIN.

Wat is persoonsgerichte zorg? 

Persoonsgerichte zorg gaat uit van iemands individuele behoeftes, voorkeuren, cultuur, capaciteiten en sterke kanten, in plaats van zijn ziektes of beperkingen. Wanneer zorgverleners ook het welzijn van de oudere beïnvloeden, bijvoorbeeld door oog te hebben voor eenzaamheid, verkleint dat risico’s. In situaties waar een oudere niet in staat is om zijn eigen wensen en behoeften te benoemen, kan een zorgverlener nog steeds persoonsgericht werken door familieleden en mantelzorgers te betrekken. 

Persoonsgerichte zorg leidt tot betere integrale zorg

Betere persoonsgerichte zorg, leidt tot betere integrale zorg. De volgende activiteiten dragen daaraan bij: 

1. Goede communicatie en actief luisteren

Hierdoor krijgen professionals beter inzicht in de gezondheid van de gebruiker en zijn sociale en emotionele situatie. Ze kunnen zo een vertrouwensrelatie opbouwen en de betrokkenheid van de oudere en zijn mantelzorger vergroten. Actief luisteren vraagt om volledige concentratie, reageren en onthouden wat iemand heeft gezegd. Het gaat niet alleen om luisteren met de oren, maar met hart en hoofd zicht proberen te krijgen op wat iemand zijn behoeften en zorgen zijn. De communicatie moet erop gericht zijn om medische en vaktaal zoveel mogelijk te vermijden. Zo wordt de belevingswereld tussen de oudere en de professional overbrugd. 

Praktijkvoorbeeld: in een verbeterproject in Oostenrijk pasten verpleegkundigen hun taalgebruik aan aan de ouderen. In plaats van ‘dementie’ gebruikten ze termen als ‘vergeetachtigheid’ of ‘het geheugen beoordelen’ wanneer ze iemand moesten screenen op dementie. 

  • Lees ook eens de column ‘Toversleutels’ van Carlo Leget (hoogleraar zorgethiek). Hierin vraagt hij zich af of het stellen van de juiste vragen of rust, oprechte aandacht en een open houding de sleutels zijn voor goede communicatie tussen patiënt en zorgverlener.

2. Samen beslissen en zorgplan opstellen

Onderzoeksresultaten laten zien dat ‘samen beslissen’ en ‘samenwerken met de oudere’ leidt tot minder ziekenhuisopnamen, korter ziekenhuisverblijf en lagere kosten. Bij ‘samen beslissen’ is het belangrijk dat de zorgprofessional en de oudere samen de behandelmogelijkheden zo volledig mogelijk in kaart brengen door de voor- en nadelen na te lopen. Het proces van ‘samen beslissen’ helpt ook bij het gezamenlijk opstellen van zorgplannen. 

  • Een voorbeeld uit de praktijk: in Catalonië organiseerde het zorgteam een bijeenkomst met cliënten en hun zorgverleners. Zo konden zij de zorgplannen bespreken en beoordelen die waren opgesteld door een multidisciplinair casusoverleg. Hierdoor konden ouderen meedoen aan hun eigen zorgplanning, waarna de uitgestippelde acties in het zorgplan werden geaccepteerd.
  • Bekijk ook eens de infographic ‘Samen beslissen met ouderen’. 

3. Continuïteit in de relatie

‘Continuïteit in de relatie’ leidt tot een vertrouwensband tussen de zorgprofessional en de oudere. Dit stimuleert empathische gesprekken waarin het samenwerken goed verloopt. Het verbetert de zorgervaring. Niet alleen voor de oudere, maar ook voor de zorgprofessional en de informele mantelzorger. Ook vergroot het de kwaliteit van zorg en draagt het bij aan betere uitkomsten. ‘Continuïteit in de relatie’ houdt in dat professionals een continue zorgrelatie garanderen met de oudere gedurende de tijd dat dat nodig is, en door verschillende gezondheids- en levensgebeurtenissen heen. Dit kan ook waargemaakt worden door een groep zorgprofessionals. De voorwaarde is dan wel dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het welzijn van de cliënt en zijn wensen en prioriteiten. 

Bijvoorbeeld: in Catalonië werkten professionals eraan om meer zichtbaar te worden als integraal zorgteam. De ouderen raakten vertrouwd met dat team, waarna hun relatie met de zorg minder afhing van één professional. 

  • Als dementiezorg zoveel mogelijk binnen één aanbieder wordt georganiseerd zijn er veel minder barrières voor de implementatie en continuering,’ blijkt uit het onderzoek ‘Ketenzorg dementie’.

4. Ondersteunde zelfzorg

Het vermogen van ouderen om hun eigen zorg te regelen is essentieel voor een betere inzet en gebruik van diensten. Dit geldt ook voor het behoud van hun gezondheid en welzijn. Door ondersteuning van zorgverleners, familieleden en de cliënt zelf, kan de cliënt zorgdragen voor zijn eigen gezondheid, welzijn en zorg. Professionals kunnen dit doen door de eigen rol van de oudere te benadrukken en gebruik te maken van effectieve interventies die zelfzorginitiatieven bekrachtigen. 

Een praktijkvoorbeeld: in het ‘KV RegioMed Zentrum’ in Templin, was een belangrijk doel van het drie weken durende therapieprogramma dat cliënten in staat werden gesteld om zorg te dragen voor hun eigen gezondheid en welzijn. Professionals deden dit door een individueel therapieplan te maken dat was afgestemd op de unieke situatie van de oudere. 

Over SUSTAIN

In het Europese project SUSTAIN hebben onderzoekers, beleidsmedewerkers en andere partners van acht deelnemende landen projecten geanalyseerd, die als doel hadden de integrale zorg aan thuiswonende ouderen te verbeteren. De Roadmap is hun eindproduct en stelt beleidsmensen en bestuurders in staat om integrale zorg op te zetten en te verbeteren in de eigen omgeving. 

Meer informatie

Deel via

Soort

Onderzoeksrapport

Type

Digitaal

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Vilans