Naar hoofdinhoud Naar footer

De GRIP&GLANS-cursussen: meer eigen regie en welbevinden voor ouderen

Gepubliceerd op: 19-03-2019

De GRIP&GLANS-cursussen helpen 55-plussers om meer 'GRIP' (eigen regie) en 'GLANS' (welbevinden) te ervaren. Na de cursus houden deelnemers beter de eigen regie, voelen zich ook beter en minder eenzaam. De GRIP&GLANS groepscursus is erkend als effectief door de onafhankelijke Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

Voor welke professionals

  • professionals in welzijn en zorg voor mensen in de tweede levenshelft

Voor welke ouderen

  • de groepscursus is te volgen door sociaal kwetsbare 55-plussers
  • de huisbezoeken zijn voor fysiek en sociaal kwetsbare ouderen van 65 jaar en ouder

Hoe het werkt

Twee GRIP&GLANS-docenten geven de cursussen in groepsverband aan 55-plussers die meer uit het leven willen halen en willen werken aan een bewuste, daadkrachtige leefstijl. Voor geïnteresseerden die door een lichamelijke beperking niet kunnen deelnemen aan een groepscursus, zijn er de GRIP&GLANS-huisbezoeken, gegeven door een GRIP&GLANS-coach. Tijdens de cursus leren deelnemers om initiatief te nemen, positief te zijn, zelfvertrouwen te krijgen en doelen te stellen. Het GRIP&GLANS Centrum van het Universitair Medisch Centrum en de Rijksuniversiteit Groningen verzorgt een paar keer per jaar trainingen waarin ouderenadviseurs, cliëntadviseurs, maatschappelijk werkenden, etc. tot GRIP&GLANS-docent of -coach worden opgeleid.

Training (groeps)cursus GRIP&GLANS opzetten

Wat het oplevert

In 16 zorg- en welzijnsorganisaties zijn de effecten van GRIP&GLANS onderzocht. Ouderen ervaren dat ze beter de eigen regie kunnen houden, meer welbevinden hebben en zich minder eenzaam voelen na het volgen van de groepscursus. Ze waarderen de cursus met een 7.9. Het gebruik van eerstelijns GGZ en maatschappelijk werk nam af met respectievelijk 6% en 12%. Professionals zijn erg enthousiast over de cursus en de effecten. De cursussen sluiten goed aan bij hun taak als professional en de behoefte van ouderen.

Meer informatie

Deel deze pagina via: