Naar hoofdinhoud Naar footer

Walcheren Integrale Zorgmodel voor signalering en behandeling van kwetsbare ouderen

Het Walcheren Integrale Zorgmodel bestaat uit samenhangend zorgaanbod voor kwetsbare ouderen waarin aanbieders van preventie, cure, care, wonen en welzijn met elkaar samenwerken. Van signalering tot behandeling vanuit één loket. Het model is ook gericht op mantelzorgers. Zij kunnen er immers voor zorgen dat ouderen langer thuis blijven wonen. In het project Ketenzorg Ouderen Walcheren werd het model ingezet en onderzocht.

Voor welke professionals?

  • huisartsen
  • praktijkondersteuners

Voor welke ouderen

  • kwetsbare ouderen van 75 jaar en ouder die zelfstandig wonen
  • mantelzorgers

Hoe het werkt

Kwetsbare ouderen worden opgespoord met een speciale vragenlijst (Groningen Frailty Indicator of GFI). Zij worden bezocht door de praktijkondersteuner (POH) ouderenzorg die hun zorg- en ondersteuningsvraag en behandeldoelen in kaart brengt met Easycare. De POH bespreekt deze doelen wekelijks met de verpleegkundig specialist geriatrie en de huisarts. Maandelijks is er een multidisciplinair overleg waarbij ten minste de huisarts, de POH-ouderenzorg, wijkverpleegkundige en verpleegkundig specialist geriatrie aanwezig zijn. Afhankelijk van de behandeldoelen worden ook andere disciplines uitgenodigd (bijvoorbeeld apotheker, geriater, specialist ouderengeneeskunde, geriatrisch fysiotherapeut of GGZ-medewerker)..

Wat het oplevert

Het Walcheren Integrale Zorgmodel is als middel toegepast in het project Ketenzorg Ouderen Walcheren. Uit de evaluatie bleek dat de kwaliteit van zorg aan kwetsbare ouderen verbeterde op bijna alle uitkomstmaten. Het model leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven en de tevredenheid met de zorg. Zonder dat het zorggebruik toeneemt. Mantelzorgers voelen zich minder belast. Zorgprofessionals zijn meer tevreden over hun werkomstandigheden en de samenhang en continuïteit van het zorgproces. De huisbezoeken worden positief gewaardeerd door de ouderen. Zij vinden het prettig dat iemand de tijd neemt om met hen te praten. Doordat de aanpak meer tijd kost zijn er hogere kosten aan verbonden en is het nog niet kosteneffectief, maar wel effectief op het gebied van kwaliteit van leven.

Meer informatie

Deel deze pagina via: