Naar hoofdinhoud Naar footer

Geriatrisch Zorgmodel: de kwetsbare oudere centraal in samenhangende zorg

Gepubliceerd op: 25-11-2021

Met het Geriatrisch Zorgmodel sporen praktijkondersteuners actief en vroegtijdig de risico’s en wensen op van thuiswonende ouderen in een kwetsbare positie. Een arts en verpleegkundige geven ondersteuning. Ouderen worden blijvend gevolgd en geven zelf aan hoeveel zorg zij willen ontvangen. Het doel is een verbetering van de gezondheid, levenskwaliteit en zelfredzaamheid.

Voor welke professionals

  • huisartsen
  • praktijkondersteuners
  • wijkverpleegkundigen

Voor welke ouderen

  • thuiswonende ouderen van 70 jaar en ouder met een verhoogd risico op functieverlies en hun mantelzorger(s)

Hoe het werkt

Het Geriatrisch Zorgmodel richt zich op kwetsbare, thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder. Praktijkondersteuners brengen ieder half jaar de zelfredzaamheid en gezondheidsrisico’s van de oudere in kaart met een vragenlijst (RAIview). Ook onderzoeken ze de wensen en behoeften van de ouderen. Bij complexe zorgsituaties vindt een multidisciplinair overleg plaats. De oudere maakt vervolgens zelf een keuze uit verschillende behandelmethodes. Achteraf beoordelen de praktijkondersteuner en oudere of de gewenste situatie is behaald.

Wat het oplevert

Veel ouderen vinden de zorg gefragmenteerd. Daarom is in 35 huisartsenpraktijken in West-Friesland en Amsterdam het Geriatrisch Model ingevoerd. Praktijkondersteuners boekten winst via hun proactieve bezoeken. Huisartsen gaven aan dat de huisbezoeken van de praktijkondersteuners nieuwe informatie opleverde over hun oudere cliënten. Ook zagen ze meerwaarde in de inzet van de POH’s. Tenslotte erkenden de huisartsen de meerwaarde van multidisciplinaire overleggen met collega’s. 

Meer informatie

Deel deze pagina via: