Naar hoofdinhoud Naar footer

E-learning over depressie bij ouderen

Deze e-learning modules voor verzorgenden over depressie bij ouderen zijn voor iedereen toegankelijk. Het helpt verzorgenden depressieve klachten bij ouderen te herkennen en depressieve ouderen te begeleiden. Zorgopleidingen en zorginstellingen in Zeeland, Brabant, Limburg en Gelderland maken al gebruik van de module.

Aanpak

Verzorgenden of studenten aan het ROC kunnen zelfstandig of in groepsverband met de modules aan de slag.

Als de modules deel uitmaken van het zorgprogramma Doen bij Depressie, kan het zorgteam van de betreffende afdeling eerst de modules doorlopen en daarna het zorgprogramma.

Werkzame elementen

De modules zijn landelijk beschikbaar voor iedereen. Het project voegt actuele kennis uit de langdurige zorg toe aan bestaand scholingsmateriaal. Niet alleen zorgopleidingen kunnen de modules gebruiken, maar ook zorginstellingen, voor bij- en nascholing. Gebruikers uit de pilotstudie vinden de modules gebruiksvriendelijk en leuk om te doorlopen.

Randvoorwaarde

Verbinding met het internet.

Waar moet je als professional rekening mee houden?

Een aantal verzorgenden gaven aan dat ze de bepaalde vragen confronterend vonden, omdat zij in hun privéleven met depressie te maken hadden.