Naar hoofdinhoud Naar footer

Publicatie 'langer thuis wonen'

De vergrijzende samenleving en de wens om langer thuis te blijven wonen plaatst ons voor een uitdaging. Hoe kunnen we met passende zorg en ondersteuning zelfstandig blijven wonen zo goed en lang mogelijk blijven faciliteren? Dit terwijl we rekening houden met een tekort aan verplegend en verzorgend personeel in de wijk, een groter beroep dat op mantelzorgers wordt gedaan en een tekort aan passende woningen voor ouderen. Hoe kunnen we bijdragen aan het prettig en gezond oud worden en zelfstandig wonen?

Rapport

Vilans doet in de rapportage, die onderaan de pagina te downloaden is, een verkenning naar trends, knelpunten en oplossingen en biedt daarmee een overzicht van de huidige stand van zaken rondom het thema ‘langer thuis wonen’. In deze rapportage belicht Vilans de demografische en organisatorische ontwikkelingen die het ‘langer thuis wonen’ beïnvloeden en brengt het in kaart welke knelpunten ze zien. 

Daarnaast worden de wensen en behoeften van de ouderen zelf als het gaat om langer thuis wonen getoond. Conclusie is dat een integrale aanpak tot diverse oplossingsrichtingen leidt. Vilans vindt het niet alleen belangrijk om het langer zelfstandig wonen van ouderen te agenderen, om de knelpunten inzichtelijk te maken, maar ook om bij te dragen aan duurzame oplossingen die het langer thuis wonen mogelijk maken. Het wordt als een gezamenlijke opgave gezien, waar diverse partijen een rol in hebben en waar het gaat om het logisch verbinden van zorg, welzijn en wonen, zodat ouderen zo min mogelijk hinder ondervinden van de verschillende domeinen.

Meer informatie

Downloads