Naar hoofdinhoud Naar footer

E-learning: Informele Zorg rond mensen met dementie

Steeds meer mensen met dementie blijven thuis wonen. Wat vraagt dit nu van de mensen die de zorg voor hen op zich nemen? Hoe werken professionals en organisaties samen? Rond deze vragen is de e-learning 'Informele Zorg rond mensen met dementie' ontwikkeld door de Hogeschool Utrecht, in samenwerking met ervaringsdeskundige mantelzorgers. Deze e-learning is bedoeld voor MBO niveau 3/4 en HBO niveau 6.

Voor welke professionals

  • Zorg- en welzijnsorganisaties
  • verzekeraars
  • gemeenten en belangenbehartigers van informele zorg
  • vrijwilligers
  • mantelzorgers van een kwetsbare oudere (dementie)

Voor welke ouderen

  • ouderen met dementie

Doe de e-learning  

Hoe het werkt

Uitgangspunt voor de ontwikkeling van de e-learning was het competentieprofiel en de 5 taakgebieden van een sociaal werker. Door de e-learning te gebruiken krijgt men een goed beeld van de eigen competenties en van de taakgebieden als opgave voor de sociaal werker. Tegelijkertijd leert de sociaal werker van de diverse lijsten die een goed en actueel beeld geven van tools, (basis) literatuur en video's. De opdrachten kunnen in groepjes of individueel gemaakt worden. Er is steeds aangegeven welke leerstijl op de voorgrond treedt. Een eerder, met het werkveld, ontwikkeld profiel professioneel werken Informele Zorg vormt de basis van deze e-learning

Wat het oplevert

De gedachte was om toekomstige sociaal werkers al in hun opleiding te laten kennismaken met de complexe zaken rond het thema Informele Zorg rond mensen met dementie. Juist bij mensen met dementie vraagt het van de professional bijzondere kennis vanwege de zichtbare én onzichtbare gevolgen van de aandoening en de gevolgen ervan voor de centrale mantelzorger en de directe omgeving.Wanneer studenten toch klassikaal aan de slag gaan en een docent aanwezig is, is er voor de docent een docenthandleiding te vinden. Daarin wordt stap voor stap gewezen op de mogelijkheden van deze e-learning en suggesties gedaan voor de aanpak.