Naar hoofdinhoud Naar footer

Tijdig signaleren van gezondheidsproblemen

Gepubliceerd op: 28-01-2022

‘Voorkomen is beter dan genezen’. Daarom moeten mogelijke problemen zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden. Door getrainde vrijwilligers, maar ook door sociaal werkers, ouderenadviseurs, fysiotherapeuten, geestelijk verzorgers, welzijnswerkers en huishoudelijke hulpen. Eigenlijk iedereen die een rol speelt in het leven van de oudere die problemen heeft.

Dit vinden ouderen zelf van belang bij signalering:

1. Kijk naar alle levensdomeinen, niet alleen naar zorg;

'Meedoen’ is volgens ouderen zelf het meest belangrijke domein om op te signaleren. Hebben ouderen nog sociale contacten? Kunnen ze samen met anderen leuke dingen doen? Hebben ze nog interesse in de wereld om hen heen? En doen ze nog zinvolle dingen?

Een benadering die hier goed op aansluit is de positieve gezondheid van Machteld Huber.

2. Baken de doelgroep af, niet alle ouderen lopen risico;

Maak een voorselectie. Niet per se op leeftijd maar bijvoorbeeld op basis van belangrijke levensmomenten, zoals het overlijden van een partner. En bedenk: het is een momentopname. Daarom is het belangrijk om het onderzoek regelmatig te herhalen.

3. Beschrijf op welke wijze er wordt gesignaleerd (met vragenlijst of huisbezoek);

4. Kies een benadering die past bij de doelgroep;

5. Maak gebruik van vertrouwde personen om met ouderen in contact te komen;

6. Laat het niet bij signaleren alleen. Zorg voor een vervolgstap indien nodig.

Signalering kan leiden tot een vervolgstap (verwijzing naar een zorgverlener, welzijnsorganisatie of vrijwilligersorganisatie), maar dat hoeft niet. De oudere beslist zelf of er een vervolgstap komt en hoe die eruit ziet.

Meer lezen