Naar hoofdinhoud

Functionele Training Ouderen voor meer zelfredzaamheid

Veel ouderen hebben problemen met dagelijkse activiteiten, zoals traplopen, opstaan en boodschappen doen. Dit heeft invloed op hun zelfredzaamheid en sociale leven. Functionele Training Ouderen is een trainingsprogramma voor zelfstandig wonende 75-plussers. Ouderen behouden de eigen regie en blijven meedoen in de maatschappij.

Voor welke professionals

  • ergotherapeuten
  • fysiotherapeuten
  • huisartsen
  • mantelzorgers
  • zorgverzekeraars

Voor welke ouderen

  • thuiswonende ouderen van 75 jaar en ouder

Hoe het werkt

Functionele Training Ouderen is een oefenprogramma dat ouderen in een kwetsbare positie traint in de dagelijkse handelingen. Een fysio- of ergotherapeut krijgt speciale scholing aangeboden en oefent stapsgewijs de dagelijkse handelingen in de thuissituatie van de oudere. De therapeut betrekt ook de partner, mantelzorger of thuiszorgmedewerker in de begeleiding. Zij stimuleren de oudere te oefenen en actief te blijven. De training sluit aan bij de leefwereld van de oudere.

Wat het oplevert

Ouderen hebben baat bij preventieve behandeling gericht op het vergroten of behouden van de zelfredzaamheid. Door dagelijkse activiteiten in de thuissituatie te oefenen, kunnen ze langer zelfstandig en naar vermogen functioneren in hun eigen omgeving. Fysio- en oefentherapeuten kunnen door het programma en de scholing hun set aan behandelingsmogelijkheden uitbreiden en upgraden. Huisartsen kunnen ouderen gericht opsporen en verwijzen dit kan met de ISCOPE vragenlijst of door beginnende problemen in het dagelijks functioneren te herkennen en door te verwijzen naar een in FTO getrainde fysiotherapeut.

Meer informatie

Deel via