Naar hoofdinhoud

Kwetsbaarheid snel in kaart met Easycare-TOS

Met het meetinstrument Easycare Tweetraps Ouderen Screening (TOS) kunnen huisartsen en praktijkondersteuners (POH) of wijkverpleegkundigen kwetsbaarheid onder ouderen snel in kaart brengen. Met Easycare maken zij gebruik van kennis die ze al hebben over hun patiënten. Dat scheelt tijd en draagt bij aan samenhangende, integrale zorgverlening in samenwerking met ouderen.

Voor welke professionals

  • huisartsen
  • praktijkondersteuners
  • wijkverpleegkundigen

Voor welke ouderen

  • (kwetsbare) ouderen van 70 jaar en ouder met complexe problematiek

Hoe het werkt

Easycare-TOS bestaat uit twee trappen. Trap 1: de huisarts beoordeelt de oudere op een aantal gebieden van kwetsbaarheid met behulp van het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Is dit niet voldoende? Dan volgt trap 2: de POH of wijkverpleegkundige gaat op huisbezoek en neemt het Easycare-TOS instrument af. Met de uitkomsten kan hij of zij samen met de huisarts snel beoordelen op welke gebieden er gezondheids- of welzijnsproblemen zijn. Vervolgens stellen ze een zorg- en behandelplan op dat aansluit bij de behoeften van de ouderen.

Wat het oplevert

Een studie onder 587 ouderen laat zien dat Easycare-TOS een efficiënt meetinstrument is om kwetsbaarheid te achterhalen. Zowel huisartsen als verpleegkundigen zien de meerwaarde en vinden dat de methode bijdraagt aan de kwaliteit van de patiëntenzorg. Zij hebben het gevoel de ouderen in hun praktijk beter te kennen. Ouderen en mantelzorgers stellen de persoonlijke aandacht erg op prijs en waarderen de adviezen. Het draagt bij aan een goede vertrouwensrelatie met de medewerkers van de huisartsenpraktijk.

Meer informatie

Deel via