Naar hoofdinhoud

Aanpak Easycare-TOS

Easycare-TOS (Easycare-Tweetraps Ouderen Screening) is een simpele en betrouwbare methode om kwetsbaarheid onder ouderen goed en snel in kaart te brengen als doelgroep voor een samenhangend zorgaanbod. Easycare-TOS gaat uit van de kennis die professionals al hebben over hun patiënten. Vraag het Easycare instrument gratis aan bij Easycare.nl.

Wat houdt het project in?

De Easycare werkwijze implementeren betekent toegroeien naar één taal in de regio voor de samenwerking met kwetsbare ouderen.       

 1. Luisteren naar de oudere om te verstaan in welk traject deze verkeert en wat hierop het beste past.
 2. Easycare gebruiken om de wensen, noden en voorkeuren te inventariseren en de mate van kwetsbaarheid nagaan.
 3. Afstemmen van de opties voor diagnostiek, behandeling en begeleiding; het leggen van verbindingen tussen betrokken professionals en mantelzorgers/vrijwilligers .
 4. Doelstellingen afspreken op basis van gezamenlijke besluitvorming van oudere en professionals; een actieplan voor zorg en welzijn, eventueel inclusief wonen.

Easycare wordt landelijk verspreid en aangeboden aan regionetwerken in Nederland en als onderbouwde werkwijze voor de zorgtoewijzing door wijkverpleegkundigen.

Aanpak

De stappen binnen Easycare-TOS:

 • Zorg voor professionals met de juiste expertise. Het Radboud UMC biedt scholingsmogelijkheden over het Easycare instrument, het maken van een zorg- en behandelplan, wat het betekent om meerdere chronische ziektes te hebben en over dementie. Ook biedt het Radboud UMC individuele telefonische coaching over het gebruik in de praktijk.
 • Trap 1: De huisarts beoordeelt de kwetsbaarheid van de oudere met behulp van informatie uit het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Dit kost ongeveer 5 minuten per patiënt. Als de informatie onvoldoende of onduidelijk is, volgt de tweede trap.
 • Trap 2: De praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige gaat op huisbezoek om de ontbrekende informatie te achterhalen. De duur van dit huisbezoek is ongeveer 45 minuten per patiënt.
 • De praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige koppelt de bevindingen uit het huisbezoek terug aan de huisarts. Samen beoordelen zij of de oudere kwetsbaar is en op welke gebieden er gezondheids- of welzijnsproblemen zijn. Op basis hiervan kan een zorg- en behandelplan worden opgesteld.

Flowchart Easycare

Stappenplan Easycare

Meerwaarde

Dit zijn de werkzame elementen van Easycare-TOS:

 • Met Easycare-TOS sporen eerstelijns zorgverleners snel kwetsbare ouderen in hun praktijk op. Zo kunnen ze gemakkelijk bepalen hoe groot deze doelgroep is en daar hun zorg op afstemmen.
 • De huisarts maakt de beoordeling of een oudere wel of niet kwetsbaar is zo veel mogelijk op basis van al beschikbare informatie. Aanvullende informatie wordt alleen verzameld als daar een reden voor is.
 • Of iemand kwetsbaar is wordt niet alleen bepaald door een score, maar ook door de afweging van de huisarts samen met de wijkverpleegkundige of praktijkondersteuner.
 • Niet alleen de relevante zorg- en welzijnsdomeinen worden beoordeeld, maar ook compenserende factoren (bijvoorbeeld hoe de patiënt met zijn problemen omgaat en of er mantelzorg beschikbaar is).
 • Er is aandacht voor individuele kenmerken, zoals het aantal ziekten en beperkingen en of er sprake is van cognitieve stoornissen (stoornissen in het vermogen om informatie op te nemen en te verwerken). Ook is er aandacht voor kenmerken die de zorg complex maken, bijvoorbeeld het aantal betrokken hulpverleners bij een oudere.
 • Het instrument kan ook worden gebruikt bij een individuele hulpvraag.

Randvoorwaarden

Wil je weten of jij Easycare-TOS in jouw praktijk kunt gebruiken? Dit zijn de belangrijkste randvoorwaarden:

 • Huisarts, praktijkondersteuner en/of wijkverpleegkundige moeten voldoende tijd hebben.
 • De betrokken praktijkondersteuner is bij voorkeur gespecialiseerd in de zorg voor ouderen.
 • Registratie moet worden geïntegreerd in het elektronisch systeem van de huisarts.
 • De vergoeding voor het bepalen van de groep kwetsbare ouderen in een praktijk moet goed zijn geregeld, meestal via de zorgverzekeraar in een M&I (Modernisering en Innovatie) module.
 • Het opsporen van kwetsbare ouderen is een eerste stap voor het aanbieden van integrale zorg. Verder nodig zijn een model voor integrale samenwerking, zoals de Zorg- en Welzijnstandaard en een infrastructuur die de identificatie van de doelgroep en integrale samenwerking ondersteunt, bijvoorbeeld ZWIP.

Kosten

Het uitvoeren van Easycare-TOS kost in een normpraktijk van 2350 patiënten € 10.000 – € 20.000 aan personele inzet. Daarnaast zijn er eenmalige kosten voor scholing van huisarts en praktijkondersteuners/wijkverpleegkundigen en voor het implementeren van een ICT-module voor ondersteuning van de procedure.

En verder

Deel via