Naar hoofdinhoud Naar footer

Aanpak Easycare

Gepubliceerd op: 12-02-2020

Easycare-TOS is een afkorting voor Easycare-Tweetraps Ouderen Screening. Dit is een simpele en betrouwbare aanpak. Hiermee krijg je snel duidelijk welke kwetsbare ouderen er zijn, als doelgroep voor een samenhangend zorgaanbod. Bij Easycare-TOS wordt uitgegaan van de kennis die professionals al hebben over hun patiënten. Vraag het Easycare-instrument gratis aan bij Easycare.nl.

Wat houdt het project in?  

Wat houdt het in om te starten met Easycare? Dit betekent dat iedereen in de regio steeds meer op dezelfde manier werkt. Met als doel: een goede samenwerking met kwetsbare ouderen. Op welke manier ga je aan het werk? 

 1. Luisteren naar de oudere om te weten in welk traject iemand zit. En wat hierbij het beste past.  
 2. Easycare gebruiken om de wensen, behoeften en voorkeuren duidelijk te krijgen. Ook controleer je hiermee hoe kwetsbaar iemand is.  
 3. Bespreken van de opties voor diagnostiek, behandeling en begeleiding. Diagnostiek is de manier waarop je bepaalt welke ziekte of aandoening iemand heeft. Je legt contact tussen betrokken professionals en mantelzorgers of vrijwilligers.
 4. Doelstellingen afspreken vanuit beslissingen die ouderen en professionals samen nemen. Bijvoorbeeld door een actieplan voor zorg en welzijn. Mogelijk ook met een plan voor wonen. 

Easycare wordt door heel Nederland verspreid en aangeboden aan regionetwerken. Ook wordt het gebruikt als onderbouwde manier van werken. Hierdoor weten wijkverpleegkundigen welke zorg ze kunnen geven.    

Aanpak  

Wat zijn de stappen binnen Easycare-TOS?  

Zorg voor professionals die veel kennis over een onderwerp hebben. Het Radboud UMC heeft verschillende mogelijkheden om training te volgen over het Easycare-instrument. Waar gaat deze training over? Het maken van een zorgplan, een behandelplan en over dementie. Ook gaat het over wat het betekent om meerdere chronische ziekten te hebben. Dit zijn ziekten die nooit meer helemaal overgaan. Daarnaast geeft het Radboud UMC telefonische persoonlijke coaching. Dit gaat over het gebruik van Easycare in de praktijk.  

 • Instrument 1: De huisarts beoordeelt hoe kwetsbaar een oudere is. Dit doet de huisarts met behulp van informatie uit het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Dit duurt ongeveer 5 minuten per patiënt. Is de informatie niet genoeg of onduidelijk? Dan volgt het tweede instrument.  
 • Instrument 2: De praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige gaat op huisbezoek. Daar gaat diegene op zoek naar de informatie die nog mist. Het huisbezoek duurt ongeveer 45 minuten per patiënt. 

De praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige laat de huisarts weten welke informatie die heeft. Samen beoordelen zij of de oudere kwetsbaar is. En op welke gebied er een probleem is in gezondheid of welzijn. Vanuit die situatie kan een zorgplan en een behandelplan worden gemaakt.  

Flowchart Easycare  

Meerwaarde  

Dit zijn de onderdelen van Easycare-TOS die werken:  

 • Met Easycare-TOS kunnen eerstelijns zorgverleners snel kwetsbare ouderen in hun praktijk opsporen. Zo bepalen ze makkelijk hoe groot deze doelgroep is. Daarop kunnen ze hun zorg afstemmen.  
 • De huisarts beoordeelt of een oudere wel of niet kwetsbaar is. Dit doet de huisarts zo veel mogelijk vanuit beschikbare informatie. Extra informatie wordt alleen verzameld als daar een reden voor is.  
 • Of iemand kwetsbaar is, wordt niet alleen bepaald door een score. Ook door de afweging die de huisarts maakt samen met de wijkverpleegkundige of praktijkondersteuner.  
 • Niet alleen de belangrijke domeinen in zorg en welzijn worden beoordeeld. Ook andere onderdelen van de patiënt worden beoordeeld. Bijvoorbeeld hoe de patiënt met zijn problemen omgaat en of er mantelzorg beschikbaar is.  
 • Er is aandacht voor persoonlijke kenmerken. Bijvoorbeeld hoeveel ziekten en beperkingen iemand heeft. Of dat er een cognitieve stoornis is. Zoals wanneer iemand moeite heeft om informatie op te nemen en te verwerken. Ook is er aandacht voor kenmerken die de zorg ingewikkeld maken. Bijvoorbeeld het aantal betrokken hulpverleners bij een oudere. 
 • Het hulpmiddel kan ook worden gebruikt bij een persoonlijke hulpvraag.  

Eisen 

Wil je weten of jij Easycare-TOS in jouw praktijk kunt gebruiken? Dit zijn de belangrijkste eisen:  

 • Huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige moet genoeg tijd hebben.  
 • De betrokken praktijkondersteuner is bij voorkeur specialist in de zorg voor ouderen.  
 • Registratie moet in het elektronisch systeem van de huisarts komen.  
 • De vergoeding voor het bepalen van de groep kwetsbare ouderen in een praktijk moet goed zijn geregeld. Dit gebeurt meestal via de zorgverzekeraar in een M&I (Modernisering en Innovatie) module.
 • Het opsporen van kwetsbare ouderen is een eerste stap voor het aanbieden van integrale zorg. Wat is er nog meer nodig? Een model voor integrale samenwerking, zoals de Zorgstandaard en Welzijnstandaard. Ook is er een omgeving nodig die helpt bij het vaststellen van de doelgroep en integrale samenwerking ondersteunt. Een voorbeeld hiervan is ZWIP (Zorg- en WelzijnsInfoPortaal) 

Kosten  

Wat kost het uitvoeren van Easycare-TOS? Bij een praktijk van 2350 patiënten zijn de kosten van personeel € 10.000 tot € 20.000. Daarnaast maak je één keer kosten voor scholing van de huisarts, praktijkondersteuners of wijkverpleegkundigen. Ook heb je eenmalige kosten voor het invoeren van een ICT-module. Dit is voor ondersteuning van de procedure.  

Meer informatie 

Deel deze pagina via: