Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorg- en WelzijnsStandaard voor de eerste lijn (ZWS-1)

Bij de Zorg- en WelzijnsStandaard voor de eerste lijn (ZWS-1) staan ouderen met meerdere aandoeningen centraal. De standaard richt zich op een samenhangend zorg- en welzijnsaanbod dat aansluit bij de individuele behoeften van ouderen. Dit helpt ouderen zo zelfstandig mogelijk te blijven, met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Voor welke professionals

  • huisartsen
  • praktijkondersteuners
  • wijkverpleegkundigen

Voor welke ouderen

  • (kwetsbare) ouderen van 70 jaar en ouder met complexe problematiek

Hoe het werkt

Hoe ga je aan de slag met ZWS-1? Huisartsen werken samen met hulpverleners in een multidisciplinair team. Na een screening op kwetsbaarheid stellen zij met de oudere een zorgplan op, waarbij de behoeften en wensen van de oudere centraal staan. De kwaliteit van leven en het behoud van zelfstandigheid is het uitgangspunt. Daarom nemen ook een welzijnswerker en een specialist ouderengeneeskunde deel aan het multidisciplinaire team. Er is een casemanager, die ook contactpersoon van de oudere is. Een onderdeel van de werkwijze is medicatiebeoordeling.

Wat het oplevert

Uit een evaluatie blijkt dat ouderen de proactieve benadering van ZWS-1 en de aandacht voor hun zorgbehoeften en welzijn waarderen. Er wordt meer rekening gehouden met de prioriteiten van ouderen en er is een duidelijke contactpersoon.

Voor de meeste professionals geldt dat ZWS-1 voldoende houvast biedt om de (mate van) kwetsbaarheid van de oudere te bepalen. Ook krijgen zij meer controle over de complexe problemen van kwetsbare ouderen. Hierdoor verbetert de regievoering door de huisarts en kunnen geriatrische problemen proactief aangepakt worden.

Meer informatie

Deel deze pagina via: