Naar hoofdinhoud Naar footer

Contact of vragen?

Marij Duijsters
Senior adviseur, Elaa

Neem contact op

Vroegsignalering

Bij het ouder worden kan de gezondheid en het welzijn van mensen verminderen. Hierbij is het belangrijk om op tijd op te merken dat iemand meer zorg nodig heeft. Bij vroegsignalering kun je in een vroege fase zorg en ondersteuning bieden aan kwetsbare ouderen. Zo kun je mogelijk voorkomen dat mensen ziek worden.

Waarom vroegsignalering?

Sommige ouderen blijven tot op hoge leeftijd fit, gezond en energiek. Andere ouderen krijgen te maken met beperkingen: lichamelijk, geestelijk of sociaal. Of een mix van deze beperkingen.  

Dankzij passende activiteiten en maatregelen op het gebied van wonen, zorg en welzijn, kunnen ouderen vaak toch nog lang zelfstandig blijven wonen. Hierbij is het belangrijk om beginnende beperkingen op tijd te signaleren.

Oplettende sleutelfiguren

Oplettende sleutelfiguren in de wijk spelen daarbij een bepalende rol: van huismeester tot wijkverpleegkundige, van sociaal wijkteam tot vrijwilliger en van huisarts tot ouderenadviseur. Weet je welke ouderen mogelijk kwetsbaar zijn? Dan kun je samen met deze oudere, diens netwerk, mantelzorgers, vrijwilligersinitiatieven en betrokken professionals zoeken naar ondersteuning die erger kan voorkomen.  

Belangrijk is dat je niet alleen kijkt naar wat niet meer kan, maar vooral naar wat de oudere nog wel zelf wil en kan. En dat ondersteuning is gericht op de wensen en behoeften van de oudere zelf. Dit alles blijkt onder andere uit onderzoek van het RIVM. Dit onderzoek vind je onderaan de pagina bij Downloads. 

Screeningsinstrumenten om kwetsbaarheid te meten

Met screeningsinstrumenten kun je de kwetsbaarheid van ouderen vaststellen. Ook kun je volgens een vast plan contact zoeken met ouderen, bijvoorbeeld met gegevens uit een Huisarts Informatie Systeem. Een prima methode om kwetsbare ouderen te vinden, ook als ze zorg ontwijken. Heb je die selectie gemaakt? Dan gebruik je assessmentsinstrumenten om te zien met welke (beginnende) beperkingen een oudere te maken heeft.  

In projecten als SamenOud krijgen ouderen van 75-plus jaarlijks een vragenlijst. De meest kwetsbaren onder hen krijgen daarna een huisbezoek. Ook zijn er in diverse gemeenten projecten voor preventief huisbezoek, waarbij vrijwilligers of professionals proactief in contact komen met ouderen. Maar het initiatief kan uiteraard juist ook bij de oudere zelf liggen.  

Bekijk de beschikbare instrumenten op de pagina Hoe pak je vroegsignalering aan?

Meer informatie

Downloads