Naar hoofdinhoud Naar footer

Gewrichtspijn bij ouderen met chronische aandoeningen

Bijna de helft van alle ouderen van 65 jaar en ouder heeft dagelijks last van gewrichtspijn. Veel ouderen hebben daarnaast ook last van andere chronische aandoeningen zoals een hartaandoening of suikerziekte. In deze studie is onderzocht of voorspeld kan worden welke ouderen sneller achteruit gaan en dus extra aandacht nodig hebben.

Voor welke professionals

  • huisarts
  • fysiotherapeuten
  • verpleeghuisartsen
  • geriaters

Voor welke ouderen

  • Ouderen met gewrichtspijn en co-morbiditeit die dagelijks functionele problemen ondervinden.

Hoe het werkt

Gewrichtspijn heeft veel invloed op de mobiliteit, zelfredzaamheid en het sociale leven van ouderen. Gewrichtspijn wordt echter niet altijd optimaal behandeld, zeker wanneer er andere chronische aandoeningen aanwezig zijn. Dit komt doordat ouderen denken dat de pijn bij het ouder worden hoort en behandeling zich concentreert op de aanwezige chronische aandoeningen. Er wordt aangenomen dat ouderen met gewrichtspijn en andere chronische aandoeningen meer kans hebben om achteruit te gaan in hun functioneren. Daarom is onderzocht hoe deze ouderen functioneren en of voorspeld kan worden welke ouderen sneller achteruit gaan en dus extra zorg nodig hebben.

Wat het oplevert

De resultaten van een studie onder 407 ouderen met gewrichtspijn en minimaal twee chronische aandoeningen laten zien dat de achteruitgang in functioneren van deze groep minder is dan werd aangenomen. In anderhalf jaar tijd blijkt het functioneren bij de meeste ouderen nauwelijks te verminderen. Als dat wel het geval is, hangt dit samen met een hogere leeftijd, depressieve klachten, minder geloof in eigen kunnen en een grotere neiging om activiteiten te vermijden in verband met de pijn. Deze factoren kunnen, voor zover beïnvloedbaar, worden gebruikt bij het vormgeven van toekomstige interventieprogramma’s.

Meer informatie

Deel deze pagina via: