Naar hoofdinhoud

Meer zelfredzaamheid met SamenOud

Preventief, proactief en samenhangende zorg zijn de kernwoorden van SamenOud. Dit vraagt om een compleet andere werkwijze voor de hulpverleners. Ze moeten ‘anders denken en anders doen’. De verbindende aanpak van SamenOud geeft ouderen een veilig gevoel en het vergroot hun zelfredzaamheid.

Voor welke professionals

 • huisartsen
 • sociaal werkers/ouderenadviseurs
 • casemanagers
 • wijkverpleegkundigen

Voor welke ouderen

 • thuiswonende ouderen van 75 jaar of ouder en mantelzorgers

Hoe het werkt

Onder leiding van een huisarts biedt een Ouderenzorg Team (OT) samenhangende zorg en ondersteuning aan mensen van 75 jaar en ouder. Het team bestaat uit een wijkverpleegkundige/praktijkondersteuner, een sociaal werker/ouderenadviseur en een specialist ouderengeneeskunde. Alle aspecten op het gebied van wonen, welzijn en zorg komen aan bod. Jaarlijks screent het team de ouderen door het invullen van een vragenlijst. Dat resulteert in een indeling in één van de 3 risicoprofielen.

 1. ouderen met complexe zorgbehoeften
 2. ouderen die kwetsbaar zijn voor ziektes en aandoeningen
 3. robuuste ouderen

Ouderen in de eerste twee profielen krijgen individuele begeleiding van de wijkverpleegkundige of sociaal werker/ouderenadviseur. Alle ouderen krijgen preventieve groepsinterventies aangeboden. .

Wat het oplevert

Uit de evaluatie van SamenOud over drie jaar in Oost Groningen blijkt dat SamenOud er voor zorgt dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

 • De oudere ervaart meer aandacht voor zijn specifieke situatie. Dat geeft een veilig gevoel en vergroot zijn zelfredzaamheid en welbevinden. Zorg en ondersteuning versterken elkaar en zijn toegespitst op het individu.
 • De huisarts heeft beter zicht op de situatie van de ouderen in zijn praktijk. Met het OT is hij beter in staat een passende oplossing te vinden voor hun gezondheidsproblemen.

Meer informatie

 • Bekijk de presentatie over SamenOud (zie Downloads)

Downloads

Deel via