Toon zoekbalkToon menu

Wie zitten er in de Raad van Ouderen? Even voorstellen

De Raad van Ouderen is sinds 2018 actief. Wat zij doen? Ze geven de minister van VWS gevraagd en ongevraagd advies over zaken die ouderen aangaan. Maar wie zitten er in de Raad van Ouderen, en waarom  zijn zij  actief in de Raad? Dat lees je op deze voorstelpagina.

Huidige leden

(Deze lijst wordt nog aangevuld met alle leden)
Ria van Loon
Geesje Nijhof
Marilyn Haimé
Hans Wesselink 
Marie-Jeanne Boltong
Elisabeth van Oostrum
Anjo Geluk
Tineke van Iersel
Herman Meinhardt
Coen van den Heuvel
Nel van Lin
Fifi Groenendijk
 

Ria van Loon

Woonplaats : Assen
Geboortejaar: 1954
Geboorteplaats: Sneek
 
Was: Ik ben begonnen als fysiotherapeut in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Een fijn ziekenhuis om te werken en ik ben er dan ook tot mijn pensioen gebleven. Na 20 jaar werken als fysiotherapeut/manueel therapeut heb ik een opleiding management in de non profitsector gevolgd, en daarna gewerkt als manager (revalidatie, infectiepreventie, geestelijke verzorging, transmurale zorg en nog één en ander) en was ik lid van het managementteam. Daarbij kreeg ik ook allerlei zaken op het gebied van ouderenzorg in portefeuille, zoals het opzetten van de afdeling geriatrie en van een palliatief team en het behalen van het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. 
 
Is: Door mijn werk kreeg ik contact met de Denktank 60+ Noord en na mijn pensioen werd ik lid van deze groep. Van daaruit ben ik betrokken bij allerlei projecten en organisaties, onder andere op het gebied van ACP ( Advanced Care Planning), PGO (Persoonlijke gezondheidsomgeving) en onderwijs. En als tegenhanger ben ik lid van de Raad van Advies van Kids Casa (Kinderopvang).  Ik werk in het Drents Museum, voor stichting Vier het Leven, en ik ben bestuurslid van het Drents Kamerkoor.
 
Waarom zit u in Raad van Ouderen? Om de stem van ouderen ook in Den Haag te laten horen! Liefst iets verder dan alleen voor VWS. Gevraagd en (misschien vooral) ongevraagd! De Raad is een mooie mix van ouderen met bestuurlijke en praktische ervaring en daardoor in staat goed te adviseren vanuit verschillende invalshoeken. Natuurlijk primair vanuit de leefwereld van ouderen, we hebben een  brede achterban die input levert voor onze adviezen. En ik leer er zelf veel van, het houdt me betrokken en scherp. Deze ‘derde levensfase’ (volgens het rapport van de RVS in 2020 2020) wil ik graag nog actief gebruiken! 
 
Wat hebt u al bereikt met de Raad van Ouderen? Het is lastig om te bepalen wat we precies bereiken met onze adviezen. We zien dat ze gebruikt worden, er wordt op gereageerd. Ik ben al blij als beleidsmakers door onze adviezen even meekijken door de bril van ouderen, en zich realiseren wat ouderen zelf belangrijk vinden. Maar het is wel een kwestie van een lange adem hebben.
 
Wat zou u doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen?  Een miljoen is niet zoveel voor de grijze golf die eraan komt. Maar zorgen dat ouderen digitaal goed aangesloten blijven en dat ondersteuning op dat gebied gemakkelijk bereikbaar is, vind ik erg belangrijk.

Geesje Nijhof

Woonplaats: Paterswolde
Geboortedatum: 11 mei 1951
Geboorteplaats: Wachtum

Was: Arts Maatschappij en Gezondheid en ik werkte bij de GGD Groningen, het RIVM en de IGJ als coördinerend specialistisch inspecteur, de laatste jaren op het gebied van de ouderenzorg. Ik was in mijn werk vooral gericht op mensen met sociaaleconomische gezondheidsverschillen, mensen met een etnisch andere achtergrond en de impact van laaggeletterdheid. Mijn focus was integraal gezondheidsbeleid met preventie en verbinding tussen welzijn, wonen en zorg.

Is: Coach, calamiteitenonderzoeker bij Triaspect en vrijwilliger met en voor mijn eigen doelgroep: de ouder wordende mens. Dit probeer ik te doen vanuit mijn perspectief als jonge oudere, waarbij ik mijn vaardigheden en kennis met plezier inzet. Vooral de  intergenerationele contacten en uitwisseling geven hierbij veel energie. Kunstverkenning en zelf creatief bezig zijn samen met anderen is hier een voorbeeld van.

Waarom zit u in de Raad van Ouderen? Na mijn afscheid bij de IGJ kwam het verzoek om voor de provincie Groningen in de Raad van Ouderen te gaan. Ik wilde graag maatschappelijk actief blijven en ik wil graag verbinden tussen wat lokaal en regionaal belangrijk is en wat gezamenlijk landelijk wordt geadviseerd en bedacht. Voor mij is het vanzelfsprekend dat leeftijd er niet toe doet, je denkt en praat mee over zaken die jou aangaan ook op oudere leeftijd. Niets voor ouderen zonder ouderen is een motto waar ik me bij thuis voel.
Wat hebt u al bereikt met de Raad van Ouderen? Alleen bereik je niets. In de raad draagt iedereen, heel divers, vanuit eigen kracht en deskundigheid bij. Dat is uniek. Het geheel is veel meer dan de som der delen. Persoonlijk vind ik het een uitdaging om zuiver vanuit het ouderenperspectief te adviseren en niet vanuit een beroepsachtergrond. Ik ben er trots op dat het  steeds beter lukt om die diversiteit van ouderen een plek te geven in onze adviezen.

Wat zou u doen met 1 miljoen extra voor ouderen? Voor mij hoeft dat niet specifiek naar wat nodig is voor ouderen. Er is genoeg, maar veel zaken kunnen anders en beter als beleidsmakers, beroepskrachten en ouderen samen kijken wat echt nodig is op kleinere schaal, bijvoorbeeld in de wijk waar je woont. Belangrijk is wel dat daar ook andere generaties bij aansluiten. Laat dat geld daarom ten goede komen die groepen die zich nu nog onvoldoende kunnen of willen laten horen en het zelf niet altijd redden.

Marilyn Haimé

Woonplaats: Zoetermeer
Geboortejaar: 1951
Geboorteplaats: Paramaribo in Suriname
 
Was: Rijksambtenaar, met name op het terrein van Constitutionele Zaken en Wetgeving:  de Grondwet, mensenrechten, staatsrecht, bestuursrecht en wetgeving op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast ook op het gebied van Integratie en Inburgering.
 
Is: Nu met pensioen en ik heb wat bestuurlijke functies, onder meer in het Comité van Aanbeveling van het NOOM en bij Amnesty International. Vorig jaar en het afgelopen half jaar was ik ook lid van de Klachtencommissie van de Commissie Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS. Daarnaast ben met veel plezier oppas voor mijn twee kleinzoons en ben ik mantelzorger voor mijn moeder. Ik kook graag, om het even welke keuken, van Italiaans tot Japans en natuurlijk Indisch, Surinaams, maar ook de Hollandse pot.
 
Waarom zit u in de Raad van Ouderen? Om ervoor te zorgen dat ook de stem van migrantenouderen gehoord wordt. Die groep is heel divers, niet alleen wat land van herkomst en cultuur betreft, maar ook qua opleiding, huiselijk, familie- en werkzaam bestaan en taalvaardigheid. 
 
Wat hebt u al bereikt met de Raad van Ouderen? Dat de aandacht voor de specifieke situatie van migrantenouderen steeds meer vanzelfsprekend is geworden en dat daarmee de aandacht voor cultuursensitiviteit en een cultuurspecifieke benadering bevorderd wordt.
 
Wat zou u doen met 1 miljoen extra voor ouderen? Dat is een heel moeilijke vraag. Er zijn zoveel thema’s zijn die om prioriteit strijden. Als ik zou moeten kiezen dan voor iets dat positief en preventief werkt voor de gezondheid en effectief eenzaamheid tegengaat. Bijvoorbeeld het project Sociaal Vitaal dat gezond ouder worden bevordert en bewezen effectief is. Een miljoen zou een verdere uitrol mogelijk maken, zodat het op nog veel meer plekken met veel migrantenouderen, in hun eigen wijk beschikbaar komt.

Hans Wesselink 

Woonplaats: Apeldoorn
Geboortejaar: 1950
Geboorteplaats: Schoonebeek
 
Was: Directievoorzitter van diverse lokale Rabobanken, onder andere in Groningen en Apeldoorn.

Is: Nu gepensioneerd. Verder toezichthouder bij de Gelre Ziekenhuizen en voorzitter Centrummanagement Apeldoorn en voorzitter Adviesraad sociaal domein Apeldoorn. En ik ben dus lid van de Raad van Ouderen en ik vertegenwoordig de Koepel van Gepensioneerden bij Beter Oud.

Waarom zit u in de Raad van Ouderen? Ik wil een bijdrage leveren aan de positie van ouderen in de maatschappij en voor mijn eigen vitaliteit.

Wat hebt u al bereikt met de Raad van Ouderen? Ik ben pas een half jaar lid, dat is nog te kort om daar al iets van te vinden.

Wat zou u doen met 1 miljoen extra voor ouderen? Een stimuleringsfonds oprichten voor eigen initiatieven van ouderen. Van, voor en door ouderen.

Marie-Jeanne Boltong


Woonplaats: Breda
Geboren in 1954

Was: Tijdens mijn studie Onderwijskunde werkte ik als docent in het middelbaar beroepsonderwijs en als adviseur gezondheidsbevordering bij de GGD. Daarna ben ik meer dan 30 jaar manager geweest bij gemeentes, in de geestelijke en publieke gezondheidszorg. Bij de laatste gemeente als sectormanager Sociaal Domein en als loco secretaris.

Is: Vicevoorzitter van het Ouderen - Mantelzorg Forum van GENERO Zuidwest-Nederland, secretaris van de Seniorenraad Breda, gastvrouw bij 4HetLeven, bestuurslid bij Thebe Extra, vrijwilliger bij BredaPhoto en bij Opgeruimd Breda.

Waarom zit u in de Raad van Ouderen: Door de toetreding tot de Raad kan ik mijn advieswerkzaamheden voor en met ouderen nog meer met elkaar verbinden op lokaal (Breda), regionaal (West- en Midden-Brabant en Zuidwest-Nederland) en landelijk niveau. Die versterken elkaar. Ik ben sinds jaar en dag het liefste met meerdere klussen tegelijk bezig. Het werk houdt me langer vitaal en ik blijf betrokken bij maatschappelijke vraagstukken.

Wat hebt u al bereikt met de Raad van Ouderen. Dat is voor mij te kort dag. Ik ben net aangetreden! Ik hoop dat we de ingezette lijn blijven voortzetten en kwalitatief goede adviezen produceren die tegelijkertijd uitvoerbaar zijn. Misschien is het op termijn mogelijk om niet alleen VWS van ons advies te voorzien maar ook andere ter zake doende ministeries.

Wat zou u doen met 1 miljoen extra voor ouderen? Een miljoen om structureel iets te betekenen voor 3,5 miljoen mensen is veel te weinig. Als structurele verbetering de bedoeling is van dat miljoen, zou ik het teruggeven. Als je er een project mee wil financieren, zou ik kiezen voor een pilot van Senior Vakantie Krachten in de Zorg. Gepensioneerden werken betaald in de zomermaanden en tijdens de weken rondom de jaarwisseling en vangen zo het personeelstekort in de zorg op.

Elisabeth van Oostrum


Woonplaats: Leersum

Was: Ik was hoofd van een grote school in een Vinex-wijk en na mijn rechtenstudie werkte ik voor de overheid in de ruimtelijke sector. Ik ben 8 jaar lid geweest voor D66 in de gemeenteraad van Leersum en 8 jaar wethouder in de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug met als portefeuille het Sociaal Domein.
Is: Toezichthouder en bestuurder. Tijdens mijn werk als wethouder ben ik ervan overtuigd geraakt dat welzijn minstens zo belangrijk is als zorg. En dat zingeving het meest essentieel is daarbij. Ik vind het dan ook fijn dat ik momenteel hieraan een bijdrage kan leveren, onder andere bij MantelzorgNL (voorzitter Raad van Toezicht en ledenraad), het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond (portefeuille geestelijke zorg) en als voorzitter Raad van Toezicht van Zin in Utrecht, een van de oudste Centra voor Levensvragen. 

Wat hebt u al bereikt met de Raad van Ouderen? Directe invloed op de Haagse politiek en een intermediair tussen praktijk en beleid! Als penvoerder van een drietal adviezen (Waardig Ouder worden, Zingeving en Voorbereiden op het Levenseinde) heb ik prettig samengewerkt met een schrijfgroep uit de Raad van Ouderen en met ons regionale ouderennetwerk NUZO. Het is mooi om te zien hoe vaak onze adviezen worden gebruikt. 

Wat zou u doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen? Benutten voor het beter voorbereiden op het ouder worden. Niet alleen het wonen maar vooral: hoe zorg je dat je leven van betekenis blijft. 

Anjo Geluk

Woonplaats: Steenwijk
Geboortejaar: 1945
Geboorteplaats: Velp (Gelderland)

Was (beroep): Nadat ik 7 jaar A-verpleegkundige was geweest ben ik sociologie gaan studeren in Utrecht. Daarna heb ik een 20-tal boeken geschreven, en columns lesbrieven en artikelen. Mijn laatste boek was ‘Gezond zwanger worden’ over preconceptiezorg, samen met Eric Steegers van het Erasmus MC. Mijn werk heb ik altijd gecombineerd met bestuurswerk. Ik was ook lang mantelzorger.
Is (wat doet u nu): Ik ben niet met pensioen gegaan, maar werk parttime aan nieuwe drukken, doe redacties voor anderen en wat er verder op mijn weg komt. Verder ben ik voorzitter van Denktank 60+ Noord en van daaruit betrokken bij allerlei netwerken en organisaties. ‘Onderwijs’ is één van de speerpunten is. Ik ben ook voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van een brede zorggroep. Mijn man en ik hebben 5 kinderen en nu 10 kleinkinderen, die ik heel graag op de voet volg, ook nu oppassen niet meer nodig is. Kinderliteratuur is een hobby, net als textiele werkvormen en knutselen of een boom opzetten met de kleinkinderen. De combinatie jong en oud inspireert!
Waarom zit u in Raad van Ouderen? Eigenlijk best een logische stap, omdat ik eerder ook al met de thema’s bezig was van de Raad van Ouderen en vond dat er wel een tandje bij kon. Het is ook een leerproces, samen met gemotiveerde andere ouderen een eigen en eigenwijze weg vinden en keuzes maken. Dat is spannend!
Wat hebt u al bereikt met de Raad van Ouderen? Na een lange aanloop, kom ik onze adviezen en brieven steeds vaker tegen, worden we steeds meer een gesprekpartner. Ons gedachtegoed begint door te dringen. Doorgaan dus en flexibel zijn.
Wat zou u doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen? Er is door ouderen zelf nog heel veel te doen: op het gebied van preventie, het samen optrekken van jong en oud, diversiteit … Lang niet alles kost geld en veel kan nu ook al beter. De uitdaging: meer, beter en creatiever samenwerken, minder schotten en regels. Dan kan dat miljoen ingezet worden voor een vluchtelingenkamp.
 

Tineke van Iersel

Portret van Tineke
Woonplaats: Beuningen
Geboortejaar: 1934
Geboorteplaats: Nijmegen

Was (beroep): Van huis uit was ik psychiatrisch verpleegkundige, zwartekruis-verpleging heette dat toen. Ik ben maatschappelijk werker geweest, heb veel gespreksgroepen gedraaid, ook in de vrouwenhulpverlening. Verder was ik voorzitter van de stichting Koprol, een sportvereniging voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. 

Is (wat doet u nu): Ik ben lid van het doelgroeppanel van Netwerk 100 in Nijmegen en zit in het bestuur van een vereniging voor senioren in Beuningen. Ik begeleid al 21 jaar gespreksgroepen voor ouderen, ons oudste lid wordt volgende week 100. We zijn pas ook een centrum Vrijwilligers 80+ gestart, want ook 80-plussers kunnen nog heel veel. En ik ga regelmatig op stap met mijn kleindochters, met hen heb ik een goede band, dat is zo fijn.

Mijn man was zeevarende en daardoor voedde ik mijn 2 zonen voor een groot deel zelf op. Toen hij aan de wal kwam, ging hij zich omscholen tot maatschappelijk werk. De jongens gingen studeren en ik ging de nachtdienst in om het om het huishoudboekje kloppend te houden. Na een aantal jaren kreeg mijn man een auto-ongeluk. Door de daaraan overgehouden hersenbeschadiging kon hij niet meer zelfstandig functioneren. De keuze was naar een zorginstelling of ik als mantelzorger. Dat is eigenlijk geen keuze. We hebben het nog 17 jaar samen volgehouden, met fijne ondersteuning , maar toch. Na zijn overlijden heb ik mijn leven weer opgepakt.

Waarom zit u in Raad van Ouderen? Wat goed is voor ouderen, daar wil ik me voor inzetten! Vanuit ons doelgroeppanel konden we 2 vertegenwoordigers afvaardigen, ik werd er daar één van. Het mooie van de Raad van Ouderen is dat het een goede mix is van bestuurlijke functies en mensen van de werkvloer. Dan kun je echt goede dingen adviseren, niet alleen vanachter je bureau vandaan. We hebben ook een grote achterban, die ons goede input levert voor onze adviezen.

Wat hebt u al bereikt met de Raad van Ouderen? We hebben een aantal adviezen aan de minister gegeven en die zijn doorgestuurd naar de Tweede Kamer. Het is wel jammer dat die niet zo vaak worden genoemd. Maar je ziet wel druppelsgewijs effecten van onze adviezen in het land, zoals ons advies over wonen en over digitale vaardigheden voor ouderen.

Wat zou u doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen? Bouwen, bouwen, bouwen! Zie ook het rapport van de commissie Bos. Vooral in kleine kernen goede woonvoorzieningen creëren voor ouderen, met zorg natuurlijk en zo dat ouderen elkaar ook kunnen helpen. Maar ook preventie en voorlichting zijn heel belangrijk. Als je als oudere de weg niet weet, word je helemaal gek. 
 

Herman Meinhardt


Woonplaats: Gorinchem
Geboortejaar: 1947
Geboorteplaats: Rotterdam

Was: Ik heb 26 jaar in een verpleeghuisorganisatie gewerkt, oorspronkelijk als fysiotherapeut, maar ook in verschillende middenkaderfuncties. Daarna twee jaar als coördinator van een hospice. En ten slotte als belangenbehartiger voor ouderen, eerst bij de gezamenlijke provinciale ouderenbonden in Zuid-Holland, daarna via het Regionaal Patiënten en Consumentenplatform Rijnmond bij Zorgbelang Zuid-Holland.

Is: Ik maak deel uit van het ouderen-/mantelzorgforum van GENERO, het Geriatrisch netwerk Rotterdam en Omstreken en zit namens GENERO in de Raad van Ouderen.

Waarom zit u in Raad van Ouderen? Ons devies is: ‘Voor ouderen, maar niet zonder ouderen’. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar is het heel vaak niet. Het zou tussen de oren van beleidsambtenaren op alle niveaus moeten zitten en ook bij zorg- en welzijnsorganisaties. Pas als dit zo is, is wat mij betreft, een belangrijk doel bereikt.

Wat heeft u al bereikt met de Raad van Ouderen? Wij geven gevraagde en ongevraagde adviezen, die staan ook op de website van BeterOud. Of die adviezen allemaal gevolgd worden, valt nog te bezien. Ik vermoed dat er nog heel wat moet gebeuren.

Wat te doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen? Het is belangrijk is om een paar goede campagnes op te zetten om de hele maatschappij ervan te doordringen, dat 'ouderen' geen afgeschreven groep is, geen 'dor hout', maar dat zeker in de derde levensfase de huidige maatschappij alleen maar kan functioneren dankzij deze groep! Toevallig ben ik bezig met een nieuw private leasecontract en het is bijna niet te doen is om een boetevrij contract te krijgen. Terwijl de doelgroep ouderen voor leasemaatschappijen juist een flinke markt wordt.
 

Coen van den Heuvel

Woonplaats: Heerenveen
Geboortejaar: 1948
Geboorteplaats: Rotterdam

Was: Na mijn opleiding tot medisch psycholoog was ik even werkzaam in de GGZ en ben ik rijksambtenaar geworden. Bij het toenmalige ministerie van CRM hield ik me bezig met bijstandszaken. Dat was een mooie tijd. Toen konden we met de bijstandsregelingen nog echt maatschappelijke knelpunten oplossen. Ik schreef ook mee aan de eerste Emancipatienota. Later ging ik naar Binnenlandse Zaken en Justitie en kwam ik bij de politie en Europol terecht en in allerlei besturen en denktanks. Mijn expertise werd toen vooral ICT-strategie.

Is: Ik was voorzitter van de samenwerkende ouderenbonden Heerenveen en ben nu voorzitter van de Stichting Friese Ouderenbonden (SFO).

Waarom zit u in Raad van Ouderen? Ik ben gevraagd! Om eerlijk te zijn had ik wel mijn twijfels over de positionering en de juridische grondslag. Ik vroeg me af: wil ik dit wel. Maar ik heb me laten overtuigen.

Wat heeft u al bereikt met de Raad van Ouderen? We zijn op de goede weg. Onze adviezen maken wel degelijk uit en men ziet ons en luistert naar ons. Het ministerie gaat ook goed met ons om, vind ik. In het zorgveld hebben we meer smoel gekregen dan ik had verwacht. Toch mag onze positie nog wel steviger en onafhankelijker.

Wat te doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen? Teruggeven aan de minister! Als je ziet welke partijen zich allemaal bewegen in zorg en welzijn, zou ik zeggen: ‘Kijk eerst eens wat echt nodig is voor goede zorg.

Nel van Lin

Woonplaats: Maasbracht
Geboortejaar: 1944
Geboren in: Maasbracht

Was (beroep):  Hoofd- en wijkverpleegkundige en Inspecteur voor de Gezondheidszorg en Jeugd
Is nu: ik heb verschillende adviesfuncties en doe vrijwilligerswerk op lokaal, provinciaal en landelijk niveau voor onder andere de KBO-PCOB

Waarom zit u in Raad van Ouderen? Om mee te bevorderen dat senioren, lokaal, provinciaal én landelijk, meer invloed kunnen uitoefenen op de beleidsvorming en -uitvoering van gezondheid en de gezondheidszorg voor ouderen.

Wat heeft u al bereikt met Raad van Ouderen: Door onze adviezen wordt er meer aandacht besteed aan onderwerpen die voor (kwetsbare) ouderen van belang zijn. Ik ben er zeer mee ingenomen dat ons advies Gezondheidsbevordering Ouderen meegenomen en verwoord is in de recente Preventienota van het ministerie van VWS. Gemeenten worden daarin opgeroepen meer aandacht te besteden aan de wettelijke taak in het kader van de Wet publieke gezondheid voor gezondheidsbevordering van ouderen.
Ik vind het belangrijk dat de huidige ziektegerichte gezondheidszorg omgebogen wordt tot een meer gezondheid-georiënteerde gezondheidszorg.   

Wat te doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen: Investeren in projecten van eigen verantwoordelijkheid van burgers en ouderen, preventieve zorg en een meer geïntegreerde gezondheidszorg en zorgverlening.

Fifi Groenendijk

Officieel: Helen-Mary Louise Francisca Groenendijk-Bemelmans
Woonplaats: Nijmegen
Geboortejaar: 1942
Geboren in: Maastricht
Was (beroep): Huisarts, vooral in achterstandswijken met veel migranten
Is nu: Lid van het doelgroeppanel Netwerk 100; betrokken bij Medische Begeleiding Ongedocumenteerden en lid Europees Ouderenplatform AGE

Zit in de Raad van Ouderen omdat: Een aantal zaken kan nog beter geregeld worden, zoals welzijn en wonen voor senioren.

Wat al bereikt met Raad van Ouderen: Ik heb bevlogen mensen ontmoet en nieuwe inzichten gekregen. Er zijn voor mij nieuwe mogelijkheden om te raadplegen gekomen en ik heb mee geholpen adviezen te schrijven.

Wat te doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen: Die zou ik aan sociaal werk geven met speciale aandacht voor migranten.

Ledenoverzicht van de Raad van Ouderen:
 
Naam Woonplaats Achtergrond
Fifi Groenendijk (1942) Nijmegen Lid doelgroeppanel 100 Netwerk Nijmegen, bestuurlijk actief bij migrantenorganisatie ‘Sterker’ (welzijnsorganisatie), lid van o.a. ethische commissie van Zorggroep Zuid Gelderland, vrijwilliger huisartsenspreekuur voor daklozen in Nijmegen. Oud-Huisarts. 
Tineke van Iersel - van den Heuvel (1934) Beuningen Lid doelgroeppanel en klantbordgroep Netwerk 100 - Nijmegen, bestuurslid Vereniging van senioren Beuningen, gespreksbegeleider 'Beuningen in dialoog' en wijkcentrum Nijmegen, bestuurslid activiteitencommissie wijkcentrum Nijmegen. Oud-verpleegkundige B (psychiatrie), bijstand maatschappelijk werkster aangevuld met vrouwenhulpverlening, bestuurslid van stichting de Opstap en stichting de Koprol. 

Coen van den Heuvel (1948)
Heerenveen Voorzitter samenwerkend ouderenbonden Heerenveen (Cosbo), voorzitter Stichting Friese Ouderenbonden (SFO). Oud-ambtenaar bij Binnenlandse Zaken, Justitie en EU/Europol. 
Geesje Nijhof (1951) Paterswolde Coach en adviseur in de zorg, columnist, ervaringsdeskundige bij opleiding en nascholing zorgverleners. Arts maatschappij en gezondheid niet praktiserend en coördinerend specialistisch senior inspecteur IGJ.
Theo Roes (1943) Leiden Lid Ouderenberaad Zuid-Holland Noord en actief in diverse regionale werkgroepen op het terrein van wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Socioloog, voorheen adjunct-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Nu adviseur op terrein van toegepast sociaalwetenschappelijk onderzoek en sociaal beleid. Daarnaast ervaring als toezichthouder in de GGZ en de verpleeghuiszorg en voorzitter van de Raad van Advies van Zorgkantoor Haaglanden.
Elisabeth Jacoba van Oostrum Rutjes  Utrecht Voorzitter ouderendelegatie NUZO, voorzitter Raad van Toezicht MantelzorgNL (voorheen Mezzo), lid hoofdbestuur Humanistisch Verbond, voorzitter Raad van Toezicht Bedemzorg, voorzitter Raad van Toezicht samenwerkingsverband vrijgevestigde geestelijk verzorgers Utrecht, lid Raad van Toezicht Openbaar onderwijs Wijk bij Duurstede. Oud-jurist en wethouder gemeente Utrechtse Heuvelrug. 
J.W.Elisabeth Vreede-Chabot (1946) Driebergen Lid NUZO-Ouderendelegatie, lid commissie wonen senioren platform Utrechtse Heuvelrug, lid ledenraad MantelzorgNL, vrijwilliger bij de Mantelzorglijn. Werkzaam geweest als ergotherapeut bij instellingen voor revalidatie en beleidsmedewerker bij ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Anjo Geluk-Bleumink (1945) Steenwijk Opleiding: Verpleegkunde, (medische) Sociologie/Ziekenhuis-wetenschappen. Freelance publicist. Voorzitter Denktank 60+ Noord, van daaruit betrokken bij werkgroepen in het hoger onderwijs en diverse netwerken. Voorzitter Centrale Cliëntenraad van Zorggroep ONL, lid Ledenraad Mantelzorg.nl, lid werkgroep ouderen van de BVN (Borstkanker Vereniging Nederland).
Ria van Loon (1954) Assen Lid Denktank 60+ Noord Nederland, Lid Raad van Advies Kids Casa Kinderopvang, bestuurslid Drents Kamerkoor, vrijwilliger stichting Vier het Leven,  vrijwilliger Drents Museum. Oud-fysiotherapeut en manager Wilhelmina Ziekenhuis Assen. 
Gonny de Vries Kerckhaert (1937) Hoorn Lid ouderenpanel West-Friesland (WF), lid landelijk themateam Transmurale Zorg BeterOud, lid ouderenplatform Amsterdam, regionaal klankbordgroep ouderen van de Zorgkoepel WF, lid programmacommissie Nationaal Programma Palliatieve Zorg, bestuurslid en vrijwilliger Zonnebloem en lid van verschillende commissies voor welzijn en zorg in West-Friesland. Oud-verpleegkundige in Hoorn. Mede-oprichter van het regionaal kernteam palliatieve zorg West-Friesland.
Agnes Cornelis (1938) Amsterdam Lid ouderendelegatie Beter Oud Amsterdam, lid ouderenpanel Beter Samen in Noord, lid werkgroep Kwaliteit van zorg van Clientenbelang Amsterdam, lid projectgroep Wijksteunpunten informele welzijn en zorg, lid projectgroep Valpreventie GGD. Oud-(psychiatrisch) verpleegkundige en oud-lid stedelijke WMO-adviesraad Amsterdam.
Tielke van Herten - Ausems (1943)  
Eijsden
Lid ouderendelegatie Limburg, diverse functies in de landelijke, provinciale, regionale en plaatselijke KBO, lid werkgroep Senior Vriendelijke Gemeenten, Werkgroep GRZ, Burgerparticipatie, diverse functies in het informele zorgnetwerk van de Gemeente Eijsden-Margraten,  voorzitter Zorgbelangen Limburg, voorzitter Zonnebloem Eijsden e.o. 
Nel van Lin (1944) Maasbracht Lid ouderendelegatie Limburg, vrijwilliger om de zgn. 'derde partij' beter op de kaart te zetten. Oud-wijkverpleegkundige en inspecteur VGZ, IGZ en ITJ op landelijk en provinciaal niveau. 
Herman Meinhardt (1948) Gorinchem Fysiotherapeut bij 't Nieuwe Gasthuis, later hoofd Verpleeghuis Verplaatste Zorg bij de Rivas Zorggroep, coördinator bij Hospice de Patio in Dordrecht. Vanaf 2003 werkzaam in de belangenbehartiging voor ouderen, respectievelijk bij de samenwerkende ouderenbonden in Zuid-Holland, het RPCP Rijnmond en Zorgbelang Zuid-Holland. Coördinator Gorinchem in Dialoog. Eigen praktijk haptotherapie.

Joost Bos (1954)
Amersfoort Lid focusgroep Zorg en Welzijn KBO-PCOB, lid consortium BeterOud, lid Referentiegroep zorg van de Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel, lid projectgroep sportparticipatie gemeente Amersfoort, voorzitter cliëntenraad HSK (GGZ). Oud-directeur logistieke bedrijven en medeoprichter Verzekerdenbelangen Collectieve Ziektekostenverzekering (Akzo Nobel). 
Johan van Wijk (1942) Alphen aan den Rijn  Secretaris/penningmeester van de Commissie Zorg & Welzijn van de OSO (Onderling Samenwerkende Ouderenorganisaties) in Alphen a/d Rijn, lid van het Ouderenberaad ZHN,  lid van de Cliëntenraden van: Alrijne Zorggroep, Ambulancedienst ZHN, SHR ZHN, en Verpleeghuis Rietveld van Activite. 

Marilyn Haimé (1954)
Zoetermeer Bestuurslid van het Algemeen Nederlands Verbond (ANV), lid comité van aanbeveling Netwerk Oudere Migranten (NOOM), lid Raad van Toezicht Stichting Kinderpostzegels Nederland. Oud-jurist en rijksambtenaar. O.a. directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Directeur Inburgering en Integratie bij het Rijk van 2000-2013. In 2007 door de Stichting Zwarte Zakenvrouwen van Nederland verkozen tot Zwarte Vrouwelijke Manager.

Raad van Ouderen in gesprek met minister

Hugo de Jonge onderschrijft dat belang van de Raad van Ouderen: ‘In 2030 zijn er 800.000 ouderen meer dan nu. Dat betekent iets voor de manier waarop wij onze zorg en überhaupt onze samenleving hebben georganiseerd. Het is goed om niet over ouderen te praten, maar juist met ouderen te praten.’

https://youtu.be/FmU83IVzkBk

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]

Cookies op de website van Beter Oud

Beter Oud gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer