Toon zoekbalkToon menu

Wie zitten er in de Raad van Ouderen? Even voorstellen

De Raad van Ouderen is sinds 2018 actief. Wat zijn doen? Ze geven de minister van VWS gevraagd en ongevraagd advies over zaken die ouderen aangaan. Maar wie zitten er in de Raad van Ouderen, en waarom  zijn zij  actief in de Raad? Dat lees je op deze voorstelpagina.Fifi Groenendijk

Officieel: Helen-Mary Louise Francisca Groenendijk-Bemelmans
Woonplaats: Nijmegen
Geboortejaar: 1942
Geboren in: Maastricht
Was (beroep): Huisarts, vooral in achterstandswijken met veel migranten
Is nu: Lid van het doelgroeppanel Netwerk 100; betrokken bij Medische Begeleiding Ongedocumenteerden en lid Europees Ouderenplatform AGE

Zit in de Raad van Ouderen omdat: Een aantal zaken kan nog beter geregeld worden, zoals welzijn en wonen voor senioren.

Wat al bereikt met Raad van Ouderen: Ik heb bevlogen mensen ontmoet en nieuwe inzichten gekregen. Er zijn voor mij nieuwe mogelijkheden om te raadplegen gekomen en ik heb mee geholpen adviezen te schrijven.

Wat te doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen: Die zou ik aan sociaal werk geven met speciale aandacht voor migranten.
 

Nel van Lin

Woonplaats: Maasbracht
Geboortejaar: 1944
Geboren in: Maasbracht
Was (beroep):  Hoofd- en wijkverpleegkundige en Inspecteur voor de Gezondheidszorg en Jeugd
Is nu: ik heb verschillende adviesfuncties en doe vrijwilligerswerk op lokaal, provinciaal en landelijk niveau voor onder andere de KBO-PCOB

In Raad van Ouderen omdat: Om mee te bevorderen dat senioren, lokaal, provinciaal én landelijk, meer invloed kunnen uitoefenen op de beleidsvorming en -uitvoering van gezondheid en de gezondheidszorg voor ouderen.

Wat al bereikt met Raad van Ouderen: Door onze adviezen wordt er meer aandacht besteed aan onderwerpen die voor (kwetsbare) ouderen van belang zijn. Ik ben er zeer mee ingenomen dat ons advies Gezondheidsbevordering Ouderen meegenomen en verwoord is in de recente Preventienota van het ministerie van VWS. Gemeenten worden daarin opgeroepen meer aandacht te besteden aan de wettelijke taak in het kader van de Wet publieke gezondheid voor gezondheidsbevordering van ouderen.
Ik vind het belangrijk dat de huidige ziektegerichte gezondheidszorg omgebogen wordt tot een meer gezondheid-georiënteerde gezondheidszorg.   

Wat te doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen: Investeren in projecten van eigen verantwoordelijkheid van burgers en ouderen, preventieve zorg en een meer geïntegreerde gezondheidszorg en zorgverlening.
 

Coen van den Heuvel

Woonplaats: Heerenveen
Geboortejaar: 1948
Geboorteplaats: Rotterdam

Was: Na mijn opleiding tot medisch psycholoog was ik even werkzaam in de GGZ en ben ik rijksambtenaar geworden. Bij het toenmalige ministerie van CRM hield ik me bezig met bijstandszaken. Dat was een mooie tijd. Toen konden we met de bijstandsregelingen nog echt maatschappelijke knelpunten oplossen. Ik schreef ook mee aan de eerste Emancipatienota. Later ging ik naar Binnenlandse Zaken en Justitie en kwam ik bij de politie en Europol terecht en in allerlei besturen en denktanks. Mijn expertise werd toen vooral ICT-strategie.
Is: Ik was voorzitter van de samenwerkende ouderenbonden Heerenveen en ben nu voorzitter van de Stichting Friese Ouderenbonden (SFO).

Waarom in Raad van Ouderen? Ik ben gevraagd! Om eerlijk te zijn had ik wel mijn twijfels over de positionering en de juridische grondslag. Ik vroeg me af: wil ik dit wel. Maar ik heb me laten overtuigen.

Wat al bereikt met de Raad van Ouderen? We zijn op de goede weg. Onze adviezen maken wel degelijk uit en men ziet ons en luistert naar ons. Het ministerie gaat ook goed met ons om, vind ik. In het zorgveld hebben we meer smoel gekregen dan ik had verwacht. Toch mag onze positie nog wel steviger en onafhankelijker.

Wat te doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen? Teruggeven aan de minister! Als je ziet welke partijen zich allemaal bewegen in zorg en welzijn, zou ik zeggen: ‘Kijk eerst eens wat echt nodig is voor goede zorg.’
 

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]

Cookies op de website van Beter Oud

Beter Oud gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer