Naar hoofdinhoud Naar footer

Noud Engelen

Was: Na mijn afstuderen aan de toenmalige ‘intervakgroep sociale gerontologie’ ben ik als ouderenpsycholoog gaan werken in de ambulante Geestelijke Gezondheidszorg voor Ouderen in oostelijk Zuid-Limburg. Behalve in de uitvoering, zoals diagnostiek, behandeling, casemanagement, crisiswerk en preventie,  was ik actief op het terrein van beleid en beleidsvorming, ook landelijk. Zo was ik enige tijd voorzitter van de adviesgriep sociale psychogeriatrie van de toenmalige koepelorganisatie (NVAGG) en had contact met andere koepelorganisaties in de ouderenzorg, de inspectie en het ministerie van VWS. Geleidelijk kreeg ik leidinggevende taken binnen mijn eigen organisatie en na een fusie met het psychiatrisch ziekenhuis in 2001 werd ik directeur van Mondriaan Ouderen, een geïntegreerde organisatie voor GGZ voor ouderen. Ik heb die functie bijna 19 jaar vervuld en in die tijd intensief mogen samenwerken met alle relevante organisaties in gezondheidszorg en ouderenzorg in de regio Zuid-Limburg. Naast mijn functie als directeur ben ik ook betrokken geweest bij wetenschappelijk onderzoek en publiceerde ik regelmatig. 

Is: Ik ben momenteel zelfstandig gevestigd psycholoog en werkzaam als onder meer coach en supervisor. Ook ben ik voor medisch specialisten gespreksleider IFMS. Daarnaast ben ik bestuurlijk werkzaam: ik ben voorzitter van het Platform Mantelzorg Limburg, penningmeester van het bestuur van de PgD (een expertise-organisatie voor vakgroepen van psychologen in de ouderenzorg) en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting MMM (Mensen met Mogelijkheden, een zorgorganisatie in Zuid Limburg). 

Waarom zit u in de Raad van Ouderen? ‘Ouderen’ en ‘ouderenthematiek’ zijn gedurende mijn hele loopbaan mijn leitmotiv geweest. Ik heb, in spreektaal uitgedrukt, ‘ervoor gestudeerd’ en veel ervaring mogen opdoen. Nu ik zelf als het ware tot mijn eigen doelgroep ben gaan behoren is dit een unieke kans om mijn engagement met ouderenbeleid voort te kunnen zetten. 

Wat zou u doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen? Die parkeer ik nu even. Ongetwijfeld zal mijn nieuw werk in de Raad van Ouderen goede ideeën daarvoor opleveren.

noud-engeling