Naar hoofdinhoud Naar footer

Marie-Jeanne Boltong

  • Woonplaats: Breda 
  • Geboren in 1954 

Was: Tijdens mijn studie Onderwijskunde werkte ik als docent in het middelbaar beroepsonderwijs en als adviseur gezondheidsbevordering bij de GGD. Daarna ben ik meer dan 30 jaar manager geweest bij gemeentes, in de geestelijke en publieke gezondheidszorg. Bij de laatste gemeente als sectormanager Sociaal Domein en als loco secretaris. 

Is: Vicevoorzitter van het Ouderen - Mantelzorg Forum van GENERO Zuidwest-Nederland, secretaris van de Seniorenraad Breda, gastvrouw bij 4HetLeven, bestuurslid bij Thebe Extra, vrijwilliger bij BredaPhoto en bij Opgeruimd Breda. 

Waarom zit u in de Raad van Ouderen: Door de toetreding tot de Raad kan ik mijn advieswerkzaamheden voor en met ouderen nog meer met elkaar verbinden op lokaal (Breda), regionaal (West- en Midden-Brabant en Zuidwest-Nederland) en landelijk niveau. Die versterken elkaar. Ik ben sinds jaar en dag het liefste met meerdere klussen tegelijk bezig. Het werk houdt me langer vitaal en ik blijf betrokken bij maatschappelijke vraagstukken. 

Wat hebt u al bereikt met de Raad van Ouderen. Dat is voor mij te kort dag. Ik ben net aangetreden! Ik hoop dat we de ingezette lijn blijven voortzetten en kwalitatief goede adviezen produceren die tegelijkertijd uitvoerbaar zijn. Misschien is het op termijn mogelijk om niet alleen VWS van ons advies te voorzien maar ook andere ter zake doende ministeries. 

Wat zou u doen met 1 miljoen extra voor ouderen? Een miljoen om structureel iets te betekenen voor 3,5 miljoen mensen is veel te weinig. Als structurele verbetering de bedoeling is van dat miljoen, zou ik het teruggeven. Als je er een project mee wil financieren, zou ik kiezen voor een pilot van Senior Vakantie Krachten in de Zorg. Gepensioneerden werken betaald in de zomermaanden en tijdens de weken rondom de jaarwisseling en vangen zo het personeelstekort in de zorg op.

marie-jeanne-bolton