Toon zoekbalkToon menu

Raad van Ouderen

De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema's. De raad bestaat uit ouderen die ook actief zijn in regionale en landelijke ouderennetwerken (waaronder BeterOud).
De Raad van Ouderen werd op 11 oktober 2018 geïnstalleerd door de minister van VWS, Hugo de Jonge.


Foto: Raad van Ouderen

In het menu aan de linkerkant vind u de uitgebrachte adviezen van de Raad van Ouderen.
Hieronder vind u een overzicht van de leden van de Raad van Ouderen.
 
Naam Woonplaats Achtergrond
Fifi Groenendijk (1942) Nijmegen Lid doelgroeppanel 100 Netwerk Nijmegen, bestuurlijk actief bij migrantenorganisatie ‘Sterker’ (welzijnsorganisatie), lid van o.a. ethische commissie van Zorggroep Zuid Gelderland, vrijwilliger huisartsenspreekuur voor daklozen in Nijmegen. Oud-Huisarts. 
Tineke van Iersel - van den Heuvel (1934) Beuningen Lid doelgroeppanel en klantbordgroep Netwerk 100 - Nijmegen, bestuurslid Vereniging van senioren Beuningen, gespreksbegeleider 'Beuningen in dialoog' en wijkcentrum Nijmegen, bestuurslid activiteitencommissie wijkcentrum Nijmegen. Oud-verpleegkundige B (psychiatrie), bijstand maatschappelijk werkster aangevuld met vrouwenhulpverlening, bestuurslid van stichting de Opstap en stichting de Koprol. 

Coen van den Heuvel (1948)
Heerenveen Voorzitter samenwerkend ouderenbonden Heerenveen (Cosbo), voorzitter Stichting Friese Ouderenbonden (SFO). Oud-ambtenaar bij Binnenlandse Zaken, Justitie en EU/Europol. 
Geesje Nijhof (1951) Paterswolde Coach en adviseur in de zorg, columnist, ervaringsdeskundige bij opleiding en nascholing zorgverleners. Arts maatschappij en gezondheid niet praktiserend en coördinerend specialistisch senior inspecteur IGJ.
Theo Roes (1943) Leiden Lid Ouderenberaad Zuid-Holland Noord en actief in diverse regionale werkgroepen op het terrein van wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Socioloog, voorheen adjunct-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Nu adviseur op terrein van toegepast sociaalwetenschappelijk onderzoek en sociaal beleid. Daarnaast ervaring als toezichthouder in de GGZ en de verpleeghuiszorg en voorzitter van de Raad van Advies van Zorgkantoor Haaglanden.
Elisabeth Jacoba van Oostrum Rutjes  Utrecht Voorzitter ouderendelegatie NUZO, voorzitter Raad van Toezicht MantelzorgNL (voorheen Mezzo), lid hoofdbestuur Humanistisch Verbond, voorzitter Raad van Toezicht Bedemzorg, voorzitter Raad van Toezicht samenwerkingsverband vrijgevestigde geestelijk verzorgers Utrecht, lid Raad van Toezicht Openbaar onderwijs Wijk bij Duurstede. Oud-jurist en wethouder gemeente Utrechtse Heuvelrug. 
J.W.Elisabeth Vreede-Chabot (1946) Driebergen Lid NUZO-Ouderendelegatie, lid commissie wonen senioren platform Utrechtse Heuvelrug, lid ledenraad MantelzorgNL, vrijwilliger bij de Mantelzorglijn. Werkzaam geweest als ergotherapeut bij instellingen voor revalidatie en beleidsmedewerker bij ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Anjo Geluk-Bleumink (1945) Steenwijk Opleiding: Verpleegkunde, (medische) Sociologie/Ziekenhuis-wetenschappen. Freelance publicist. Voorzitter Denktank 60+ Noord, van daaruit betrokken bij werkgroepen in het hoger onderwijs en diverse netwerken. Voorzitter Centrale Cliëntenraad van Zorggroep ONL, lid Ledenraad Mantelzorg.nl, lid werkgroep ouderen van de BVN (Borstkanker Vereniging Nederland).
Ria van Loon (1954) Assen Lid Denktank 60+ Noord Nederland, Lid Raad van Advies Kids Casa Kinderopvang, bestuurslid Drents Kamerkoor, vrijwilliger stichting Vier het Leven,  vrijwilliger Drents Museum. Oud-fysiotherapeut en manager Wilhelmina Ziekenhuis Assen. 
Gonny de Vries Kerckhaert (1937) Hoorn Lid ouderenpanel West-Friesland (WF), lid landelijk themateam Transmurale Zorg BeterOud, lid ouderenplatform Amsterdam, regionaal klankbordgroep ouderen van de Zorgkoepel WF, lid programmacommissie Nationaal Programma Palliatieve Zorg, bestuurslid en vrijwilliger Zonnebloem en lid van verschillende commissies voor welzijn en zorg in West-Friesland. Oud-verpleegkundige in Hoorn. Mede-oprichter van het regionaal kernteam palliatieve zorg West-Friesland.
Agnes Cornelis (1938) Amsterdam Lid ouderendelegatie Beter Oud Amsterdam, lid ouderenpanel Beter Samen in Noord, lid werkgroep Kwaliteit van zorg van Clientenbelang Amsterdam, lid projectgroep Wijksteunpunten informele welzijn en zorg, lid projectgroep Valpreventie GGD. Oud-(psychiatrisch) verpleegkundige en oud-lid stedelijke WMO-adviesraad Amsterdam.
Tielke van Herten - Ausems (1943)  
Eijsden
Lid ouderendelegatie Limburg, diverse functies in de landelijke, provinciale, regionale en plaatselijke KBO, lid werkgroep Senior Vriendelijke Gemeenten, Werkgroep GRZ, Burgerparticipatie, diverse functies in het informele zorgnetwerk van de Gemeente Eijsden-Margraten,  voorzitter Zorgbelangen Limburg, voorzitter Zonnebloem Eijsden e.o. 
Nel van Lin (1944) Maasbracht Lid ouderendelegatie Limburg, vrijwilliger om de zgn. 'derde partij' beter op de kaart te zetten. Oud-wijkverpleegkundige en inspecteur VGZ, IGZ en ITJ op landelijk en provinciaal niveau. 
Clemens Lambermont (1931) Oostkapelle Lid van Ouderen en Mantelzorgforum GENERO, referent als ervaringsdeskundige voor de beoordeling van projectvoorstellen / subsidieaanvragen van Nationaal Programma Ouderenzorg en Zorg voor Beter, lid ouderenplaform BeterOud, deelnemer werkplaatsen BeterOud, Seniorscout Seniorvriendelijk Ziekenhuis, oud-maatschappelijk werker en medewerker sociale dienst. 
Herman Meinhardt (1948) Gorinchem Fysiotherapeut bij 't Nieuwe Gasthuis, later hoofd Verpleeghuis Verplaatste Zorg bij de Rivas Zorggroep, coördinator bij Hospice de Patio in Dordrecht. Vanaf 2003 werkzaam in de belangenbehartiging voor ouderen, respectievelijk bij de samenwerkende ouderenbonden in Zuid-Holland, het RPCP Rijnmond en Zorgbelang Zuid-Holland. Coördinator Gorinchem in Dialoog. Eigen praktijk haptotherapie.

Joost Bos (1954)
Amersfoort Lid focusgroep Zorg en Welzijn KBO-PCOB, lid consortium BeterOud, lid Referentiegroep zorg van de Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel, lid projectgroep sportparticipatie gemeente Amersfoort, voorzitter cliëntenraad HSK (GGZ). Oud-directeur logistieke bedrijven en medeoprichter Verzekerdenbelangen Collectieve Ziektekostenverzekering (Akzo Nobel). 
Johan van Wijk (1942) Alphen aan den Rijn  Secretaris/penningmeester van de Commissie Zorg & Welzijn van de OSO (Onderling Samenwerkende Ouderenorganisaties) in Alphen a/d Rijn, lid van het Ouderenberaad ZHN,  lid van de Cliëntenraden van: Alrijne Zorggroep, Ambulancedienst ZHN, SHR ZHN, en Verpleeghuis Rietveld van Activite. 

Marilyn Haimé (1954)
Zoetermeer Bestuurslid van het Algemeen Nederlands Verbond (ANV), lid comité van aanbeveling Netwerk Oudere Migranten (NOOM), lid Raad van Toezicht Stichting Kinderpostzegels Nederland. Oud-jurist en rijksambtenaar. O.a. directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Directeur Inburgering en Integratie bij het Rijk van 2000-2013. In 2007 door de Stichting Zwarte Zakenvrouwen van Nederland verkozen tot Zwarte Vrouwelijke Manager.


Raad van Ouderen in gesprek met minister

Hugo de Jonge onderschrijft dat belang van de Raad van Ouderen: ‘In 2030 zijn er 800.000 ouderen meer dan nu. Dat betekent iets voor de manier waarop wij onze zorg en überhaupt onze samenleving hebben georganiseerd. Het is goed om niet over ouderen te praten, maar juist met ouderen te praten.’

https://youtu.be/FmU83IVzkBk

 

                      De Raad van Ouderen met minister De Jonge

Cookies op de website van Beter Oud

Beter Oud gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer