Naar hoofdinhoud Naar footer

Voorbeeldprojecten toetsingskader

Er zijn veel projecten en programma’s ontwikkeld om wonen, welzijn en zorg voor ouderen te verbeteren. Het ene succesvoller en effectiever dan het andere. Hier staan een aantal projecten uitgelicht, die volgens de ouderen van BeterOud succesvol zijn en waar ouderen zelf bij betrokken zijn, zodat het ook echt waardevol is voor ouderen.

Deze ‘voorbeeldprojecten’ en de beoordeling kunnen dienen als inspiratie. In iedere regio zijn mooie, succesvolle projecten. Op wat voor wijze voldoen de genoemde voorbeeldprojecten aan de door ouderen in het toetsingskader ‘de meetlat van de ouderen’ opgestelde criteria ? En hoe zit dat met projecten bij u in de regio?

Voorbeeldprojecten per levensfase

De voorbeeldprojecten zijn, net als de opgestelde aandachtspunten, verdeeld over verschillende levensfases van ouderen. In de bijlage bij het toetsingskader (zie Download) vindt u alle informatie en beoordelingen. Als u hieronder op de projectnaam klikt, gaat u naar de bijbehorende website met meer informatie.

Voorbereiden op de toekomst

 • Is alles besproken voor nu, zo en later?
  De gesprekswijzer ‘Is alles besproken voor nu, zo en later?’ helpt ouderen om na te denken over hun toekomst. En belangrijke zaken te bespreken met familie, vrienden en zorgverleners. De gesprekswijzer is een folder met vragen die ouderen, beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers kunnen gebruiken om het gesprek op gang te brengen. Er zit een handleiding bij, die essentieel is voor goed gebruik. 
 • Als ik ouder word, leven van alledag
  De vragenlijst gaat in op het dagelijks leven van een oudere. De vragen gaan over wonen, gezondheid, gevoelens, sociale contacten, meedoen enzovoorts. Het is ook mogelijk om de vragenlijst te downloaden (een pdf-document in de vorm van een boekje). De vragen kunnen individueel worden beantwoord, maar ook in een groep worden besproken. Het materiaal is ontwikkeld met hulp van ouderen zelf.
 • Delfgoud (Sociaal Vitaal project)
  Bewegen is de invalshoek, maar de ‘Sociaal Vitaal’-projecten verbreden zich naar een gezonde leefstijl en sociale vaardigheden. Het programma wordt aangeboden via groepsbijeenkomsten. Deelnemers komen gedurende één jaar wekelijks bij elkaar om te bewegen. Daarna volgt een ondersteuningsprogramma van twee jaar om te zorgen dat de deelnemers blijven trainen. Voor meer informatie: www.galm.nl.

Wonen en de buurt

 • Langer Thuis Rotterdam
  Met dit programma spoort de gemeente Rotterdam ouderen en mensen met een beperking aan om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op zelfstandig wonen. De maatregelen van de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties en verzekeraars richten zich op een geschikte woning, een vitaal netwerk en toegankelijke (zorg)voorzieningen in de wijk zoals dagbesteding en huishoudelijke hulp. Voorbeelden zijn de inzet van een (sociaal) makelaar per gebied en huisbezoeken aan 75-jarigen.
 • Wonen met gemak Breda
  Wonen met gemak biedt ouderen informatie, advies en praktische ondersteuning, door middel van: een servicepunt voor vragen en advies, informatiebijeenkomsten en een gratis Woonscan. Welke aanpassingen zijn er nodig om prettig te kunnen leven? Welke mogelijkheden zijn er? Hoe zit het met de financiering? Bij kleine en grote aanpassingen biedt het project advies en hulp. Vrijwilligers en beroepskrachten helpen ouderen bij het vinden van een geschikt bedrijf en het (vrijblijvend) aanvragen van offertes.

Tijdig signaleren van (gezondheids)problemen

 • Even Buurten
  Dit project richt zich op het verstevigen van de formele en informele buurtnetwerken rond ouderen. Door sleutelfiguren (bewoners en ondernemers in de buurt die veel contact hebben met ouderen) en ‘de spil’ (een beroepskracht die de wijk kent). De spil signaleert (gezondheids)problemen van ouderen en wijst op hulp van buurtvrijwilligers of professionals. Dat kan zijn: met een buurtgenoot boodschappen doen, een wandeling maken of samen deelnemen aan wijkactiviteiten.
 • Om U
  Bij Om U brengt de huisarts met een computerprogramma (U-PRIM en U-CARE) kwetsbare ouderen in kaart om zo tijdig (gezondheids)problemen te signaleren. Een speciaal opgeleide praktijkverpleegkundige gaat op huisbezoek bij geselecteerde ouderen. Daarbij wordt gelet op de problemen en behoeften van de oudere en een zorgplan opgesteld.

  U-PRIM software is beschikbaar voor huisartsenpraktijken en kan door geïnteresseerde huisartsen worden opgevraagd bij het NUZO (Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen). De U-CARE-toolkit kunt u hier downloaden.

Opname in het ziekenhuis en zorg thuis (transmurale zorg)

 • Transmurale Zorgbrug (AMC)
  Het project Transmurale Zorgbrug slaat een brug tussen beroepskrachten in ziekenhuizen (artsen en verpleegkundigen) en beroepskrachten in de eerstelijnszorg (huisartsen, apothekers en thuiszorgmedewerkers). En ondersteunt kwetsbare ouderen die na een ziekenhuisopname weer naar huis gaan.

Meer lezen

 • Bekijk de beoordeling van bovenstaande projecten (zie Download)
 • Terug naar overzicht Voor ouderen

Downloads

Deel deze pagina via: