Naar hoofdinhoud Naar footer

Langer Thuis Rotterdam

Gepubliceerd op: 07-01-2020

Ouderen en mensen met een beperking kunnen langer thuis blijven wonen in Rotterdam. Dat is het doel van het project 'Langer Thuis Rotterdam.' De opbrengst? Maatregelen op het gebied van wonen, wijkvoorzieningen én heldere informatie, zodat langer thuis wonen mogelijk wordt.

Voor welke professionals

  • Direct betrokkenen bij ondersteuning aan mensen met dementie:
  • Ouderen zelf en hun mantelzorgers
  • Praktijkondersteuners huisartsen (POH'ers)
  • Ouderenadviseurs
  • Wijkverpleegkundigen
  • Mantelzorgondersteuning
  • Beleidsmakers zorg- en welzijnsorganisaties
  • Beleidsmakers zorgverzekeraars

Voor welke ouderen

  • Ouderen met dementie en hun naasten (partner, familie) en andere mantelzorgers

Hoe het werkt

Met het programma Langer Thuis neemt de gemeente Rotterdam 3 jaar lang maatregelen om ervoor te zorgen dat ouderen en mensen met een beperking zelfstandig kunnen wonen. De maatregelen richten zich op een geschikte woning, het bevorderen van een vitaal netwerk en het toegankelijk van maken de wijken en hun voorzieningen. Het programma vormt een aanvulling op bestaand beleid en maakt ook gebruik van lopende maatregelen. Er wordt samengewerkt met zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, zorgverzekeraars, woningcorporaties en niet in de laatste plaats de doelgroep zelf. Mensen worden ook aangespoord om zich hierop zo goed mogelijk voor te bereiden. Juist in de gezamenlijkheid ligt de kracht.

Wat levert het op?

Het programma Langer Thuis zorgt voor een impuls aan de randvoorwaarden om langer thuis te kunnen wonen. Deze randvoorwaarden zijn:

• Een geschikte woning

• Mensen die kunnen ondersteunen (netwerk)

• Voorzieningen in de wijk

• Een toegankelijke wijk

• Heldere informatie

Met zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, woningbouwverenigingen en zorgverzekeraars in elk gebied werkt de gemeente samen met bewoners. Ze kijken samen wat in hun gebied nodig is, wat werkt en wat extra aandacht nodig heeft. Voorbeelden zijn de inzet van een (sociaal) makelaar per gebied en huisbezoeken aan 75-jarigen, bankjes op routes naar winkels, ontmoetingsplekken en stallingen voor scootmobielen.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over het programma langer thuis, dan kunt u mailen naar langerthuis@rotterdam.nl

Deel deze pagina via: