Naar hoofdinhoud Naar footer

Om U: kwetsbare ouderen in kaart brengen en een zorgplan opstellen

Gepubliceerd op: 18-03-2019

Het Om U-project bestaat uit twee methoden: U-PRIM en U-CARE. U-PRIM is een computerprogramma waarmee de huisarts kwetsbare ouderen in kaart brengt. U-CARE is een zorgprogramma dat de praktijkverpleegkundige uitvoert. Dit bestaat uit een uitgebreide screening, een geriatrische anamnese en het opstellen van een zorgplan. Download de U-CARE toolkit. Er is nu ook een vervolg aan het project: Om U 3.0.

Voor welke professionals

  • huisartsen
  • praktijkondersteuners

Voor welke ouderen

  • thuiswonende kwetsbare ouderen van 60 jaar en ouder

Hoe het werkt

Het Om U-stappenplan: bij ouderen die mogelijk kwetsbaar zijn, op basis van de uitkomsten van U-PRIM, doet een speciaal opgeleide praktijkverpleegkundige een beoordeling. De praktijkverpleegkundige gaat op huisbezoek bij de kwetsbare ouderen en neemt een geriatrische anamnese af. Daarbij let hij op de problemen en behoeften van de oudere. Aan de hand hiervan - en in overleg met de huisarts, de oudere en zijn mantelzorger - stelt de praktijkverpleegkundige een zorgplan op waarin hij de actuele problemen, doelen en acties beschrijft. Zo nodig schakelt hij ook andere disciplines in. De praktijkverpleegkundige houdt een coördinerende rol bij de uitvoer en evaluatie van het zorgplan en onderhoudt het contact met de oudere en zijn mantelzorger.

Wat het oplevert

Uit de evaluatie van Om U blijkt dat de oudere minder achteruitgang ervaart in het dagelijks functioneren. Hij ervaart een meerwaarde doordat de praktijkverpleegkundige meer tijd heeft dan de huisarts en doordat hij helpt bij het vinden van de juiste zorg. De huisarts en praktijkverpleegkundige hebben ouderen beter in beeld. Acute problemen kunnen zij hierdoor mogelijk voorkomen. De U-CARE toolkit biedt structurele, samenhangende zorg voor alle veel voorkomende geriatrische problemen. Zowel de U-PRIM als de combinatie van U-PRIM en U-CARE lijken kostenbesparend te werken.

Meer informatie

  • Bekijk het handboek Ouderenzorg (2018) (zie Download)

Downloads

Deel deze pagina via: