Naar hoofdinhoud Naar footer

Beweegprogramma Sociaal Vitaal

Sociaal Vitaal is een programma dat is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen met een laag opleiding- en/of inkomen, in de leeftijd van 60-85 jaar, die onvoldoende lichamelijk actief zijn, eenzaam zijn en weinig veerkracht hebben om te kunnen omgaan met veroudering.

Voor welke professionals

 • lokale zorg- en welzijnsinstellingen
 • regionale GGD
 • sportorganisaties
 • vrijwilligers
 • mantelzorgers
 • eerstelijn

Voor welke ouderen

 • chronisch zieken
 • ouderen

Hoe het werkt

Het Sociaal Vitaal programma bestaat uit het werven van deelnemers en het screenen van de deelnemers op bewegingsarmoede, eenzaamheid en veerkracht. Daarbij staat de uitvoer van het Sociaal Vitaal programma centraal. De ouderen worden door een groep getrainde vrijwilligers persoonlijk huis aan huis geworven. De ouderen die belangstelling hebben voor het programma worden gescreend door het afnemen van een fysieke fitheidstest in combinatie met een vragenlijst die eenzaamheid en veerkracht meet. Het Sociaal Vitaal programma bestaat uit vier onderdelen:

 1. een veelzijdig beweegprogramma waarbij deelnemers in hun eigen wijk of buurt worden ondersteund bij het realiseren van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen;
 2. een weerbaarheidstraining waarin de nadruk ligt op het leren omgaan met angst, het krijgen van zelfvertrouwen, het leren aangeven van de eigen grenzen en het greep krijgen op emoties en het eigen gedrag;
 3. een sociale vaardigheidstraining waarin de nadruk ligt op het vergroten van het inzicht in sociale interacties en het verbeteren van sociale vaardigheden om sociale contacten te leggen en te onderhouden;
 4. voorlichting over verschillende gezondheids- en sociale thema’s waarvoor de deelnemers belangstelling hebben en waarvan zij de kennis kunnen inzetten bij het realiseren van een gezonder leefpatroon.

Wat het oplevert

Het doel van Sociaal Vitaal is het bevorderen van het gezond ouder worden van de doelgroep. Ouderen zullen tijdens en na afloop van het programma diverse voordelen ervaren, namelijk:

 • betere fysieke conditie
 • veerkracht om de gevolgen van veroudering op te vangen
 • goede sociale vaardigheden om sociale contacten te leggen

Meer informatie

Deel deze pagina via: