Toon zoekbalkToon menu

Lokaal samenwerken

MOVIT: betere kwaliteit van medische zorg in verzorgingshuizen

Zorg en ondersteuning in een verzorgingshuis is vaak versnipperd. De verschillende aanbieders werken niet altijd structureel samen. In MOVIT (Medische zorg Optimalisatie Verzorgingshuizen Implementatie Traject) werken professionals samen in multidisciplinaire teams om dit te verbeteren. Ouderen ervaren een betere samenwerking en bejegening. Download de MOVIT-toolkit.

Voor welke professionals

In het verzorgingshuis:

 • huisartsen

 • apothekers

 • specialisten ouderengeneeskunde

 • zorg- en teammanagers

 • verpleegkundigen

 • verzorgenden

Buiten het verzorgingshuis:

 • alle bovengenoemde groepen

 • welzijnsmedewerkers

 • maatschappelijk werkers

 • informele zorgverleners

Voor welke ouderen

 • ouderen in verzorgingshuizen

 • ouderen met meerdere hulpvragen (wanneer MOVIT wordt ingezet voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk)

Hoe het werkt

Professionals die zijn betrokken bij de medische zorg vormen een Lokale Werkgroep (LWG) per verzorgingshuis. Elke LWG stelt zijn eigen verbeterdoelen en -plannen op. De werkgroep wordt bij voorkeur begeleid door een kaderhuisarts ouderengeneeskunde. MOVIT is ontwikkeld in het verzorgingshuis maar is ook toepasbaar in de extramurale situatie. In een later stadium wordt het MOVIT-concept vertaald naar integrale zorg en ondersteuning voor ouderen met complexe problematiek in de wijk (MOVIT-XM).

Wat het oplevert

Ouderen zien vaker dezelfde huisarts en ervaren een betere bejegening. Zorgmedewerkers ervaren meer kwaliteit van de zorg. Er is meer afstemming en samenwerking en zij hebben de indruk beter geïnformeerd te zijn over ziekten en gezondheidsproblemen. Er is meer multidisciplinair overleg (MDO’s) en huisartsen nemen vaker deel aan deze overleggen.

De top 5 van positieve uitspraken (Bron: Van der Sande. L.M. (2013). Ervaringen van zorgverleners met de LWG van MOVIT):

 1. de samenwerking binnen de werkgroep is goed
 2. de communicatie is verbeterd
 3. de werkgroep blijft bestaan
 4. het multidisciplinaire overleg (MDO) is geïmplementeerd
 5. de medicatie logistiek is verbeterd

Meer informatie

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]