Naar hoofdinhoud Naar footer

Samenwerken tussen hulpverleners binnen zorgnetwerken voor kwetsbare ouderen

Bij de zorg voor een oudere zijn vaak verschillende personen betrokken: mantelzorgers, thuiszorgmedewerkers en verpleegkundigen maken deel uit van het zorgnetwerk. Hoe werken ze samen? Wie organiseert de zorg? De resultaten van het onderzoeksproject 'Zorgnetwerken voor kwetsbare ouderen' zijn vertaald in tips, handvatten en bespreekpunten voor betere samenwerking en afstemming van de zorg.

Voor welke professionals

 • thuiszorgmedewerkers
 • thuiszorgorganisaties
 • vrijwilligersorganisaties
 • organisaties voor mantelzorgondersteuning
 • zorgverzekeraars
 • gemeenten

Voor welke ouderen

kwetsbare ouderen (met grote zorgbehoeften) en mantelzorgers

Hoe het werkt

De onderzoekers interviewden 75 ouderen en hun hulpverleners. Het project bracht zo in kaart hoe zorgnetwerken van kwetsbare thuiswonende ouderen zijn samengesteld, in hoeverre er sprake was van samenwerking tussen de professionele hulpverleners en de mantelzorgers, en in hoe thuiszorginstellingen hier een rol in hadden. Voor mantelzorgers, thuiszorgmedewerkers en beleidsmedewerkers zijn verschillende brochures ontwikkeld om de samenwerking tussen mantelzorgers en professionals in de thuiszorg te verbeteren.

Wat het oplevert

De inrichting van een zorgnetwerk wordt sterk bepaald door de eigen gezondheid, de mogelijkheid tot het behoud van de eigen regie, het sociale netwerk en het financieel vermogen. Het onderzoek heeft brochures en rapportages opgeleverd met concrete aanbevelingen over:

 • het vroeg betrekken van mantelzorgers;
 • het belang van het in kaart brengen van zorgnetwerken;
 • het bepalen wie verantwoordelijk is (voor uitvoering);
 • het bepalen van grenzen in taken voor zorgprofessionals en mantelzorgers;
 • en digitale mogelijkheden om het contact tussen zorgprofessional en mantelzorger te onderhouden.

Dit project is in 2015 afgerond. Als vervolg op dit project is een pilot uitgevoerd naar de inzet van een digitale communicatietool om de communicatie en samenwerking tussen mantelzorgers en professionals te verbeteren. Meer informatie over deze pilot en het resultaat vind je op de pagina over mantelzorg op Zorg voor Beter.

Deel deze pagina via: