Toon zoekbalkToon menu

Lokaal samenwerken

Samenwerken levert creatieve oplossingen

Lokaal samenwerken is één van de thema’s waar BeterOud zich mee bezig houdt. Lokaal samenwerken tussen betrokken professionals en vrijwilligers: hoe pak je dat aan?

Bekijk onze tools, projecten en publicaties om inzicht te krijgen hoe lokaal samenwerken optimaal werkt.

Tools

Aanpak Even Buurten
Aanpak Even Buurten

Aanpak Even Buurten

Even Buurten gaat uit van een integrale wijkaanpak voor kwetsbare ouderen.

Lees meer over dit project
Brochure 'Sterk sociaal werk voor ouderen'

Brochure 'Sterk sociaal werk voor ouderen'

Tien redenen waarom het goed is om sociaal werkers structureel in te schakelen voor toekomstbestendige ouderenzorg.

Lees meer over deze tool
Handreiking kwetsbare ouderen thuis
Handreiking kwetsbare ouderen thuis

Handreiking kwetsbare ouderen thuis

'Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ bevat een 6-stappenplan voor zeer kwetsbare thuiswonende ouderen.

Bekijk de handreiking
Infographic 'Wie is wie in de wijk'
Infographic 'Wie is wie in de wijk'

Infographic 'Wie is wie in de wijk'

De infographic 'Wie is wie in de wijk?' biedt inzicht in wie belangrijke spelers zijn én wat hun belangrijkste taken zijn.

Lees meer over de infographic
Interdisciplinaire training SBAR

Interdisciplinaire training SBAR

Deze training stimuleert de onderlinge communicatie tussen hulpverleners. Dit komt de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen ten goede.

Lees meer over deze training

Projecten

[G]OUD: huisbezoeken na vroegsignalering

[G]OUD: huisbezoeken na vroegsignalering

Met [G]OUD sporen huisartsen zelfstandig wonende en kwetsbare 75-plussers sneller op.

Lees meer over dit project
Ketenzorg dementie: op weg naar een complete keten

Ketenzorg dementie: op weg naar een complete keten

Dementie heeft grote gevolgen voor de personen die er aan lijden, hun families en de samenleving.

Lees meer over dit project
MOVIT: betere kwaliteit van medische zorg

MOVIT: betere kwaliteit van medische zorg

Zorg en ondersteuning in een verzorgingshuis is vaak versnipperd. In MOVIT werken professionals samen in multidisciplinaire teams om dit te verbeteren.

Lees meer over dit project
Samenwerking hulpverleners in zorgnetwerk

Samenwerking hulpverleners in zorgnetwerk

Bij de zorg voor een oudere zijn vaak verschillende personen betrokken: mantelzorgers, thuiszorgmedewerkers en verpleegkundigen maken deel uit van het zorgnetwerk.

Lees meer over dit project
Tweedelijns Zorg- en WelzijnsStandaard (ZWS-2)

Tweedelijns Zorg- en WelzijnsStandaard (ZWS-2)

De Zorg- en WelzijnsStandaard voor de tweede lijn (ZWS-2) is een protocol rondom de ziekenhuisopname van ouderen met meerdere aandoeningen.

Lees meer over dit project
Even Buurten: passende ondersteuning in de buurt

Even Buurten: passende ondersteuning in de buurt

In Even Buurten kijken de 'buurt' en professionals samen met kwetsbare ouderen naar waar de ouderen behoefte aan hebben.

Lees meer over dit project
KOMPLEET: ketenzorg voor kwetsbare ouderen

KOMPLEET: ketenzorg voor kwetsbare ouderen

KOMPLEET heeft als doel samenwerking vanuit de huisartsenpraktijk te ondersteunen.

Lees meer over dit project
Om U: kwetsbare ouderen in kaart

Om U: kwetsbare ouderen in kaart

Het Om U-project bestaat uit twee methoden: U-PRIM en U-CARE.

Lees meer over dit project
Sleutelfiguren verbinden oudere migrant met zorg

Sleutelfiguren verbinden oudere migrant met zorg

Ouderen van niet-westerse komaf vormen een kwetsbare en groeiende groep in Nederland.

Lees meer over dit project
Vernieuwend Leerplein Dementie

Vernieuwend Leerplein Dementie

Het Leerplein Dementie Aalsmeer is voor iedereen die te maken heeft met dementie.

Lees meer over dit project