Toon zoekbalkToon menu

Zingeving

Zingeving draait om wat je leven zin geeft.

Zingeving gaat over de betekenis die we aan gebeurtenissen geven. Wat je leven écht de moeite waard maakt. Het kan gaan om alledaagse zingeving, zoals het vieren van een verjaardag. Expliciete zingeving gaat over levensvragen zoals wat maakt het leven de moeite waard om geleefd te worden. Of om het idee dat ouderen het gevoel hebben nog te kunnen bijdragen aan de maatschappij. Dit betekent dat er interventies moeten zijn die een zinvolle dagbesteding bieden voor de ouderen die hier behoefte aan hebben. Dit kan onder andere bereikt worden door ouderen aan te spreken op hun passie of hun werkverleden of door ouderen een rol te geven en te stimuleren tot meedoen.
 
Bepalende factoren voor zingeving
Levensvragen hebben raakvlakken met spiritualiteit, levensbeschouwing, inspiratie en waarden, zie voor meer info: de Kwaliteitsstandaard Levensvragen (pdf). En ze verdienen het om besproken te worden; met de oudere zelf, maar ook met familie, vrienden, medebewoners. Daarvoor is tijd en oprechte aandacht nodig.

Hoe doe je dat als professional? Door de hoge werkdruk in de ouderenzorg komen professionals daar onvoldoende aan toe. Ook weten veel professionals niet precies hoe ze aandacht kunnen geven aan de levens(einde)vragen van ouderen. Ze denken dat het veel tijd kost om aandacht te hebben voor deze vragen.
Mede daarom groeit het aantal (getrainde) vrijwilligers dat op dit vlak actief is. Bovendien zijn er handzame hulpmiddelen beschikbaar die zingevingsgesprekken op gang helpen. Op deze pagina vind u hier een aantal voorbeelden en tools voor.

Tools

Werkblad Samen ontdekken

Werkblad Samen ontdekken

Hoe ga je het gesprek aan met je cliënt en haar/zijn mantelzorger over dingen die er echt toe doen?

Lees meer over deze tool
Professioneel begeleiden van levenseindevragen

Professioneel begeleiden van levenseindevragen

Met de online leerinterventie leren zorgmedewerkers hoe zij cliënten kunnen begeleiden bij levenseindevragen.

Lees meer over deze tool
Leerinterventie 'Van Betekenis tot het einde'

Leerinterventie 'Van Betekenis tot het einde'

Ouderen zijn in een laatste levensfase vaak bezig met vragen rond zingeving. Hoe ga je als professional het gesprek over zingeving aan?

Lees meer over deze tool
App 'Omgaan met levensvragen bij ouderen'

App 'Omgaan met levensvragen bij ouderen'

Hogeschool Viaa in Zwolle ontwikkelde een app die verpleegkundigen en verzorgenden helpt om met levensvragen van senioren om te gaan.

Lees meer over deze app

Projecten

80 in '30 cursus voor jonge senioren

80 in '30 cursus voor jonge senioren

In de cursus denken zestigplussers na over hoe zij willen dat wonen, welzijn en zorg in 2030 georganiseerd is.

Lees meer over dit project
Levensles: inspiratiedagen voor ouderenzorg

Levensles: inspiratiedagen voor ouderenzorg

Onder de vlag van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) zijn er 9 regionale inspiratie- en kennisdagen onder de noemer Levensles georganiseerd.

Lees meer over dit project
Toolkit voor zingeving

Toolkit voor zingeving

Wat vinden ouderen belangrijk en waar moet je dus zeker aandacht aan besteden in een bijeenkomst?

Lees meer over dit project
Zingevingsgroep voor ouderen

Zingevingsgroep voor ouderen

De Zingevingsgroep is een groep waarin ouderen persoonlijke, ethische en maatschappelijke onderwerpen met elkaar bespreken.

Lees meer over dit project
Leerinterventie 'Van Betekenis tot het einde'

Leerinterventie 'Van Betekenis tot het einde'

Als professional word je getraind om ouderen te ondersteunen bij zingeving. Je leert hoe je effectief het gesprek kunt voeren over levensvragen met cliënten in hun laatste levensfase.

Lees meer over dit project
Project Levensboeken

Project Levensboeken

In het project 'Levensboeken' gaan getrainde vrijwilligers een relatie aan met een oudere die zijn of haar levensverhaal vertelt.

Lees meer over dit project
Zin in Mantelzorg: gespreksgroep voor mantelzorger

Zin in Mantelzorg: gespreksgroep voor mantelzorger

Het is goed om stil te staan bij wat je bezielt in de mantelzorg, wat je krachtbronnen zijn en hoe je grenzen kunt stellen.

Lees meer over dit project