Naar hoofdinhoud

Corona en ouderen

De coronacrisis toont de urgentie van diverse thema’s binnen de ouderenzorg extra aan. Op deze pagina vindt u een verzameling van tips, producten en initiatieven. De inhoud van deze pagina is afkomstig van de regionale ouderennetwerken en is relevant voor ouderen en voor professionals binnen welzijn, wonen en zorg.

Zingeving tijdens corona

Wat maakt het leven écht de moeite waard? Een vraag die in coronatijd extra opspeelt. Mensen worden teruggeworpen op henzelf, zij zoeken andere bezigheden en hebben veel meer tijd voor reflectie. We verzamelen tips om daarmee om te gaan.

Levensvragen

Veel mensen in Nederland maken zich grote zorgen over de risico’s en gevolgen van het coronavirus. Opeens beseffen we dat gezondheid niet zo vanzelfsprekend is. Levensvragen kunnen opspelen wanneer je te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis in je leven; een plotseling onzekere toekomst, de ervaring van kwetsbaarheid en isolement. Geestelijk verzorgers bieden dan ondersteuning aan voor alle mensen thuis en in instellingen.

Verhalen van ouderen

Met onder meer de ‘achtbaan’ aan ervaringen van de ouderen uit de regionale netwerken en de enorme uitdagingen waar zij voor staan. En jong en oud gaan coronaproof met elkaar in gesprek binnen het initiatief Coronaspondentie van het netwerk GENERO.

​Bezoek verpleeghuis

Bezoekhuisjes, een kletstent, quarantainers. Zorgorganisaties bedachten allerlei andere vormen van bezoek op het moment dat familie niet meer welkom was in verpleeghuizen. Een aantal mooie voorbeelden op een rij.

Contact met familie

Hoe houd je contact met mensen in zorginstellingen of thuis als je niet meer op bezoek mag? Ook hier zijn weer veel voorbeelden van beschikbaar. Zo deed LOC Cliëntenraden een oproep om voorbeelden te delen. De Dementie Academie ontwikkelde tips voor mantelzorgers van mensen met dementie.

Hulp voor ouderen

Veel initiatieven om ouderen te helpen. In Leiden verzamelde BUUV bijvoorbeeld hulpvragen. Velen stonden op om te helpen. KBO Limburg inventariseerde de vindingrijkheid van de afdelingen en Vitis Welzijn zette in het Westland in recordtempo een nieuwe dienst op: Vitis belmaatjes.

Informatie over coronavirus

Er wordt veel verteld over het coronavirus, maar waar moet je zijn voor de informatie na corona die jij nú nodig hebt? Bijvoorbeeld wanneer het voor ouderen verstandig is om naar de huisarts te gaan.

Revalidatie na corona

Herstellen van het coronavirus vergt tijd. Bekijk video's over de verschillende fasen van herstel en tips voor de revalidatie.

  • Tips voor revalidatie na corona

Proactieve zorgplanning

Nu al nadenken over de zorg en ondersteuning die je wenst wanneer de gezondheid minder wordt. Juist in coronatijd is dat een belangrijk aandachtspunt. Wat kun je bespreken?

Palliatieve zorg

Zorg voor mensen die niet meer beter worden. Onder andere Genero heeft hier bijzondere aandacht voor. Zo worden in de rubriek 'De vraag aan..' vragen van ouderen over palliatieve zorg beantwoord. 

​Landelijke initiatieven

Iedereen kan iets doen tegen eenzaamheid. Het Platform Een tegen Eenzaamheid geeft tips en zet enkele mooie voorbeelden op een rij. Bekijk ook de ideeën van het platform anderhalvemeterzorg met ideeën hoe je zorg kunt verlenen in coronatijd.

Downloads