Naar hoofdinhoud

Zingeving

Zingeving draait om wat je leven zin geeft.

Zingeving gaat over de betekenis die we aan gebeurtenissen geven. Wat je leven écht de moeite waard maakt. Het kan gaan om alledaagse zingeving, zoals het vieren van een verjaardag. Expliciete zingeving gaat over levensvragen zoals wat maakt het leven de moeite waard om geleefd te worden. Of om het idee dat ouderen het gevoel hebben nog te kunnen bijdragen aan de maatschappij. Dit betekent dat er interventies moeten zijn die een zinvolle dagbesteding bieden voor de ouderen die hier behoefte aan hebben. Dit kan onder andere bereikt worden door ouderen aan te spreken op hun passie of hun werkverleden of door ouderen een rol te geven en te stimuleren tot meedoen.

Bepalende factoren voor zingeving

Levensvragen hebben raakvlakken met spiritualiteit, levensbeschouwing, inspiratie en waarden. En ze verdienen het om besproken te worden; met de oudere zelf, maar ook met familie, vrienden, medebewoners. Daarvoor is tijd en oprechte aandacht nodig.

Hoe doe je dat als professional? Door de hoge werkdruk in de ouderenzorg komen professionals daar onvoldoende aan toe. Ook weten veel professionals niet precies hoe ze aandacht kunnen geven aan de levens(einde)vragen van ouderen. Ze denken dat het veel tijd kost om aandacht te hebben voor deze vragen.

Mede daarom groeit het aantal (getrainde) vrijwilligers dat op dit vlak actief is. Bovendien zijn er handzame hulpmiddelen beschikbaar die zingevingsgesprekken op gang helpen. Op deze pagina vind u hier een aantal voorbeelden en tools voor.

Bekijk ook:

Contact of vragen?

Rinske Boomstra
Agora

Stuur een mail