Naar hoofdinhoud

14 woonvormen tussen zelfstandig wonen en verpleeghuis

Thuishuizen, kangoeroewoningen, woongemeenschappen: zo maar wat termen voor een aantal woonvormen die inzitten tussen zelfstandig thuis wonen en wonen in een zorginstelling. Door het beleid van langer thuis wonen groeit de behoefte aan een andere invulling van wonen en zorg en krijgen zulke woonvormen een impuls. Welke nieuwe en oude woonvormen zijn er eigenlijk? 

Woonvormen voor ouderen

Het Kenniscentrum Wonen Zorg (voorheen Actiz-Aedes Kenniscentrum Wonen en Zorg KCZW) zet verschillende woonvormen hieronder op een rij. Ook Zorgsaamwonen maakte een overzicht van woonvormen in hun whitepaper en ontwikkelde een catalogus woonvormen voor senioren. 

Aanleunwoning

Senioren in een aanleunwoning bij een zorginstelling kunnen diensten en zorg afnemen en gebruikmaken van de voorzieningen. 

Woonzorgcomplex

De zelfstandige woningen in een woonzorgcomplex zijn ontworpen met aandacht voor veilig en beschut wonen. Er is een complexgewijs overeengekomen zorg- en servicearrangement en een gemeenschappelijke ruimte. 

Serviceflat 

Een serviceflat is een appartementencomplex voor ouderen, zij kunnen de woningen meestal kopen maar soms ook huren. Bewoners hebben verschillende diensten tot hun beschikking, denk aan een maaltijdservice, een logeerkamer, een ontmoetingsruimte of een klussendienst. Lees meer over deze woonvorm:

​Levensloopbestendige woning

Een zelfstandige woning waar iemand in al zijn levensfases in kan wonen heet een levensloopbestendige of levensloopgeschikte woning. Zo’n woning is zo flexibel gebouwd dat aanpassingen eenvoudig te doen zijn.

 Kangoeroewoning

In een kangoeroewoning wonen ouderen of mensen met een handicap en hun familie bij elkaar. Het zijn aan elkaar gekoppelde, zelfstandige woningen of wooneenheden met een inpandige verbinding.

​Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een verplaatsbare, tijdelijke wooneenheid bij een bestaande woning, vaak in de achtertuin. De zorgvrager woont zelfstandig, maar de mantelzorger is dichtbij. Lees meer via onderstaande links en in een publicatie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG):

​Gemeenschappelijk wonen voor ouderen

Mensen kiezen ervoor om met elkaar in één huis te wonen, zonder dat er sprake is van een gezinsverband. De ouderen wonen in zelfstandige woonruimten en delen gemeenschappelijke ruimten. Lees meer over gemeenschappelijk wonen:

Of kijk op de website van de LVGO voor informatie over gemeenschappelijk wonen voor 50+'ers. Download bijvoorbeeld de brochures over:

  • Brochure Starten met een woongemeenschap: Over het maatschappelijk belang en de meerwaarde van woongemeenschappen en hoe hierin een goed gesprek tussen gemeenten en (nieuwe) woongemeenschappen gestimuleerd kan worden. 
  • Brochure De zorgzame woongemeenschap: Over steun en hulp in de woongemeenschap en het omgaan met zorg voor kwetsbare bewoners. Hoe kan de woongemeenschap zich hierop voorbereiden?
  • Brochure Het bestuur van een woongemeenschap: Hoe zorg je ervoor dat alle bewoners betrokken zijn bij en zich herkennen in een besluit? 
  • Brochure Woonplezier in de woongemeenschap: Voelen we ons vrij om te leven zoals we willen? Wat verstaan we onder een goede sfeer? Hoe gaan we om met verschillende verwachtingen en hoe houden we iedereen betrokken? 
  • Brochure Communiceren in de woongemeenschap: Communicatie is niet alleen iets voor het bestuur of de PR-werkgroep. Iedereen heeft er baat bij als duidelijk is welke informatie waar beschikbaar is, of waar je met een vraag naartoe kunt.

​​​​Gemeenschappelijk wonen met verschillende leeftijden

Mensen van verschillende leeftijden wonen in zelfstandige woonruimten en delen gemeenschappelijke ruimten.

Thuishuis

In een thuishuis, een kleinschalige woonvoorziening, wonen alleenstaande ouderen met ondersteuning van vrijwilligers. Lees over deze woonvorm:

Bekijk ook de video bovenaan de pagina.

Moderne hofjes

Wonen rond een beschutte binnenplaats waarbij nieuwe vormen van nabuurschap mogelijk zijn. 

  • Bekijk het verhaal van de 96-jarige Nora die in een Amsterdamse hofjeswoning woont. 
  • Lees meer over het Knarrenhof, een hofje voor ouderen in Zwolle.

Particulier wooninitiatief

Een aantal mensen, bijvoorbeeld een groep vrienden, besluiten om op een woonlocatie in elkaars nabijheid te wonen. Bekijk het verhaal over particuliere wooninitiatieven. Zie ook de video bovenaan de pagina.

​Gestippeld wonen

Leden van een woongroep wonen verspreid over een complex: gestippeld wonen. Bekijk de video bovenaan de pagina en lees het nieuwsbericht op ZorgSaamWonen.

Harmonicawonen

Leden van een woongroep wonen geclusterd in een complex: harmonicawonen. 

Kleinschalig wonen

Bij deze vorm woont een kleine groep mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig heeft, met elkaar in een groepswoning. Hierdoor kunnen zij een zo normaal mogelijk leven leiden.

Meer lezen

Downloads