Toon zoekbalkToon menu

Preventie

Veilige mobiliteit

Ouderen blijven tot op hoge leeftijd aan het verkeer deelnemen. Een goede beweging, die ook met risico's gepaard gaat. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen veilig mobiel blijven? Hier deden we onderzoek naar en op deze pagina verzamelen we relevante informatie, praktijkvoorbeelden en interventies.

Veilig mobiel blijven

In 2017 leefden in Nederland 3,1 miljoen inwoners van 65 jaar en ouder (CBS, 2018). Van deze ouderen gaf 50,4% aan dat zij zich in meerdere of mindere mate beperkt voelen door hun gezondheid (CBS, 2018).
De beperkingen, vaak veroorzaakt door chronische aandoeningen, hebben gevolgen voor de mobiliteit.

6 tips voor veilige mobiliteit

De laatste jaren worden ouderen steeds meer aangemoedigd om langer thuis te blijven wonen. Juist voor deze thuiswonende ouderen is het belangrijk om mobiel te blijven. Mobiliteit is belangrijk voor hun sociale basis. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanwezigheid en bereikbaarheid van fysieke voorzieningen, maar ook om contact met anderen.

Belang van mobiel blijven

Het risico om te vereenzamen neemt toe als de mobiliteit vermindert. Dit kan leiden tot isolement en verslechtering van de fysieke of mentale gezondheid. Het belang van mobiel blijven is duidelijk. Tegelijkertijd blijkt dat ouderen meer risico lopen in het verkeer. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met het verwerken van informatie en zijn vaker betrokken bij ongevallen in complexe verkeerssituaties.

Onderzoek naar veilige mobiliteit

Eind 2019 is via BeterOud en de partners een onderzoek gedaan onder ouderen en zorgprofessionals (o.a. huisartsen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten) naar de mobiliteit en verkeersveiligheid voor ouderen. Hierin worden adviezen gedeeld over mobiliteit voor ouderen.

Bekijk het advies

Praktijkvoorbeelden

Interventies en projecten 

  • Doortrappen motiveert ouderen om zelf maatregelen te nemen om veilig te blijven fietsen. Het lokale netwerk rondom de oudere in elke gemeente helpt daarbij.

Praktische tools

  • Zelfscan Senior automobilisten

Met deze test kunt u zelf testen of u nog veilig rijdt. Rijdt u nog veilig?

Doe de test

  • Opfriscursus over verkeersregels

Automobilisten kunnen bij Veilig Verkeer Nederland terecht voor het bijspijkeren van de kennis over verkeersregels. Er is een online verkeerstest beschikbaar, hiermee test je je kennis van de huidige verkeersregels. Deze test is geschikt voor automobilisten, fietsers, scootmobielgebruikers en voetgangers. 

Test je kennis over verkeersregels

  • Keuzewijzer fiets

Met de online keuzehulp kun je door het beantwoorden van vragen kiezen welke fiets geschikt is. 

Start keuzewijzer fiets
  • Blijf veilig mobiel

Voorlichtingsmateriaal voor automobilisten, fietsers en scootmobielgebruikers:
www.vvn.nl/blijfveiligmobiel
  • Handboek mobiel in je buurt

​Bekijk verschillende opties om vervoer te regelen in de buurt voor ouderen:
Handboek mobiel in je buurt

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]Reacties

Jozef Kok 29/1/2020

Burgerinitiatieven als de Seniorenbus dragen ook bij aan veilig, vertrouwd en vriendelijk vervoer. In #Vught rijden 75 vrijwilligers (gemiddelde leeftijd 65) dagelijks met 4 bussen zo’n 100 ritten voor 400 vaste abonnees (gemiddelde leeftijd 82). Zie: www.seniorenbusvught.nl