Naar hoofdinhoud Naar footer

Samen Ouder Worden

Ook als we ouder zijn, is deelnemen aan de samenleving belangrijk. Het zorgt voor verbinding met de mensen om ons heen, met onze directe omgeving en met de samenleving als geheel. Daarom slaan elf (vrijwilligers)organisaties onder aanvoering van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) de handen ineen, om met vrijwillige inzet de verbinding tussen mensen te versterken en zo Samen Oud(er) Worden. 

Het programma Samen Ouder Worden zet onder leiding aanvoering van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) in op nieuwe samenwerkingen: met ouderen, met vrijwilligers- en bewonersinitiatieven, met de gemeente en met beroepskrachten in zorg en welzijn, die beter aansluiten bij de wensen van ouderen.

De aanpakken kunnen per context verschillend zijn, maar in alle aanpakken is de stem van ouderen leidend. De rol van vrijwilligers is in dit programma essentieel. Daarbij worden ook de ouderen uitdrukkelijk uitgenodigd om zelf als vrijwilliger bij te dragen aan een zinvol(ler) leven voor ouderen.

In Samen Ouder Worden gaat het bijvoorbeeld om thema’s als dementie en eenzaamheid, het ontwikkelen van nieuwe vormen van vrijwillige inzet met ouderen, betere afstemming tussen vrijwilligers en de beroepsmatige zorg en welzijn, op maat organiseren van respijtzorg en praktische vormen van hulp die met vrijwilligers georganiseerd kunnen worden.

Lees voor meer informatie op de website van de NOV. 

Deel deze pagina via: